شرکت گاز استان کردستان / دیدار با مدیرعامل

دیدار با مدیرعامل

  • ملاقات عمومی روزهای دوشنبه هر هفته
  •  جلسات به طور مرتب در روز مقرر برگزار خواهد شد و صرفا در صورت عدم وجود متقاضی یا تداخل با جلساتی که خارج از شرکت بوده و حضور مدیریت در آن الزامی باشد برگزار نخواهد شد که در حالت دوم اطلاع رسانی لازم توسط دفتر مدیریت صورت خواهد گرفت.
  • متقاضیان بایستی تا یک روز قبل از برگزاری جلسه با دفتر مدیریت هماهنگی نمایند چرا که ممکن است تعدد متقاضیان امکان حضور در اولین جلسه را ندهد یا موضوعات مورد نظر متقاضیان با پیگیری و هماهنگی دفتر مدیریت بدون نیاز به ملاقات با مدیرعامل از طریق واحدهای دیگر قابلیت حل و فصل داشته باشد.

 

شماره تلفن دفتر مدیریت جهت انجام هماهنگی حضور در جلسه 33749401-087 می‌باشد.

A+ A-