شرکت گاز استان کردستان / معرفی / مدیرعامل و معاونین / رئیس امور مهندسی و اجرای طرح‌ها

رئیس امور مهندسی و اجرای طرح‌ها

  • نام و نام خانوادگی: شهرام مقبل
  • تلفن تماس: 33783617
  • نمابر: 33783617
  • پست الکترونیک: mohandesi@nigc-kd.ir


A+ A-