شرکت گاز استان کردستان / امور مشترکین / راهنمای مشترکین جزء

راهنمای مشترکین جزء

فهرست درخواست نصب شبکه

متقاضی/متقاضیان به اداره گاز ناحیه/شهرستان مراجعه و فرم درخواست انشعاب را تکمیل می‌نماید. واحد نصب انشعابات و تجهیزات براساس درخواست فوق به محل مراجعه و در صورت نیاز به شبکه مراتب را به متقاضی/متقاضیان اعلام تا نسبت به تهیه نقشه محل مورد نظر از شهرداری اقدام نمایند. واحد مذکور پس از دریافت نقشه تأیید شده شهرداری، در صورت وجود بروکف خیابان و ساخت و ساز مناسب، مراتب را به واحد خدمات فنی و مهندسی اعلام تا آن واحد نسبت به طراحی شبکه و تهیه نقشه اقدام نماید. واحد نصب انشعابات و تجهیزات پس از دریافت نقشه طراحی نسبت به اخذ استعلام از سازمان‌های آب، برق، مخابرات و مجوز حفاری از شهرداری اقدام نموده و پس از دریافت پاسخ استعلامات و مجوز حفاری نسبت به اخذ پیمانکار و اجرای شبکه اقدام خواهد نمود .

درخواست نصب انشعاب (علمک)

متقاضی/متقاضیان به اداره گاز ناحیه/شهرستان مراجعه و فرم درخواست انشعاب را تکمیل می‌نماید. واحد نصب انشعابات و تجهیزات براساس درخواست فوق به محل مراجعه و در صورت نیاز و وجود شبکه و سایر شرایط نسبت به تعیین محل علمک اقدام می‌نماید. متقاضی پس از تعیین محل علمک به اداره گاز ناحیه/دهیاری/بخشداری/شهرستان مراجعه و فرم استعلام مجوز حفاری را از واحد فوق دریافت و برای اخذ مجوز به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه می‌نماید، پس از اخذ مجوز حفاری و ارائه آن به واحد نصب انشعابات و تجهیزات نسبت به نصب علمک طبق نوبت اقدام خواهد شد .

اجرای لوله کشی داخلی
فرد متقاضی/متقاضیان در صورت وجود علمک گاز می‌توانند با مراجعه به شرکت‌های لوله‌کشی (خصوصی) در سطح شهر و عقد قرارداد اجرای لوله‌کشی با آنان نسبت به گازکشی واحد مورد نظر خود اقدام نمایند. شرکت مجری موظف است سیستم لوله‌کشی گاز را با هماهنگی امور بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی ناحیه/شهرستان مربوطه طبق مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان اجرا، و نقشه اجرایی را به تأیید بازرس/بازرسین آن سازمان رساند. امور بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی ناحیه/شهرستان مربوطه موظف است نقشه تأیید شده سیستم لوله‌کشی گاز متقاضی را تحویل متقاضی/متقاضیان نماید.
بخشی از مقررات و روش های اشتراک پذیری
ماده 1- نصب انشعاب و واگذاری اشتراک به منظور تأمین انرژی برای ساکنین ملک بوده، هییچگونه حقی برای مشترک ایجاد ننموده، دلیلی بر مالکیت مشترک نمی‌باشد و شرکت از هرگونه مسئولیت کیفری، حقوقی و اداری و ادعاهای احتمالی که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی و انتظامی و اداری کشور اقامه گردد مبری بوده و مسئولیت پاسخگویی به عهده مشترک یا قائم مقام قانونی ایشان خواهد بود و شرکت در این زمینه مسئولیتی نخواهد داشت .

ماده 2- مسئولیت طراحی و اجرای سیستم لوله‌کشی داخلی و وسایلی که مشترک برای استفاده از گاز فراهم می‌سازد به عهده وی بوده و مکلف است کلیه شرایط ایمنی استانداردها را براساس مقررات ملی ساختمان جهت اجرای لوله کشی داخلی و نصب تحهیزات رعایت نماید .

ماده 3- مشترک مکلف است بر اساس مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی و نیز تعرفه‌های فروش که به تصویب مراجع ذیصلاح می‌رسد با رعایت ایمنی و استانداردها حداکثر تا میزان تعیین شده در این پیمان از گاز طبیعی استفاده نماید.

ماده 4- مامورین شرکت مجازند با ارائه کارت شناسایی جهت قرائت و تعمیر و تعویض کنتور/ ایستگاه اندازه‌گیری (در صورت نیاز) از محل بازدید نمایند. چنانچه مشترک به هر عنوان مانع ورود مامورین گردد شرکت مجاز است با اخطار قبلی و کتبی نسبت به قطع جریان گاز اقدام نماید.

ماده 5- مشترک مکلف است بهای گاز مصرفی خود را طبق تعرفههای فروش گاز طبیعی در موعد معین در صورتحساب پرداخت نماید. در صورتیکه مشترک وجه صورتحساب را در مهلت تعیین شده پرداخت ننماید شرکت جریان گاز را قطع خواهد نمود. پرداخت هرگونه مالیات و عوارضی که به مصرف گاز تعلق گیرد بعهده مشترک خواهد بود.

ماده 6- در مواردی که شرکت جریان گاز مشترک را تا رفع علت قطع می‌نماید برقراری مجدد جریان گاز مستلزم پرداخت هزینه قطع و وصل و تسویه حساب خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای اشتراک پذیری
  • حضور مالک یا نماینده قانونی ملک (وکیل با ارائه وکالت‌نامه/نماینده وراث با ارائه انحصار وراثت)
  • اصل و کپی سند مالکیت یا قولنامه و اصل و کپی جواز یا پایانکار ساختمانی معتبر، در صورت عدم سند یا پایانکار، ارائه مبایعه‌نامه نیز بلامانع می‌باشد.درصورتیکه امکان ارائه مدارک مذکور میسر باشد لازم است بر اساس قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز گاز اقدام گردد.
  • اصل و کپی شناسنامه و اصل کارت ملی مالک یا نماینده قانونی وی
  • نقشه تأیید شده امور بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی
  • قبض گاز همسایه مجاور (صرفاً همسایه دیوار به دیوار)
  • در موارد خاصی که احراز شرایط مصوبات قانونی مستلزم رویت/اخذ مدرکی نیز می باشد. طبق ضوابط اقدام گردد.
نحوه اشتراک پذیری

متقاضی/متقاضیان با در دست داشتن مدارک ذکر شده در بالا به دفاتر پشخوان شهرستان محدوده مورد تقاضا مراجعه و پس از ارائه مدارک و واریز وجوه اشتراک‌پذیری طبق فیش صادر شده نسبت به امضاء قرارداد اقدام خواهند نمود .متقاضی/متقاضیان محدوده‌های نواحی می‌توانند پس از دریافت نقشه تایید شده امور بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی با سایر مدارک ذکر شده به دفاتر پیشخوان مراجعه و نسبت به عقد قرار داد و اشترک‌پذیری اقدام نمایند.

نصب کنتور و سایر تجهیزات
دفاتر پیشخوان پس از اشتراک‌پذیری در پایان همان روز کلیه پرونده‌ها را به امور مشترکین اداره گاز تحویل تا پس از کنترل مدارک و ثبت اطلاعات مالی هر اشتراک، جهت نصب کنتور توسط واحد نصب انشعابات و تجهیزات اقدام گردد .
هزینه های برقراری انشعاب گاز
هزینه‌های برقراری انشعاب گاز مشترکین جزء  
 
ردیف حداکثر زیر بنای مفید (متر مربع) حداکثر تعداد واحد ظرفیت کنتور(مترمکعب بر ساعت)
حداکثر مصرف ساعتی (مترمکعب بر ساعت)
هزینه برقراری انشعاب (ریال) 
 1 40  1  4  4 1409480
2
  *120
1
6
6
2114220
3
250
2
10
10
3523700
4
500
4
16
16
5637920
5
800
6
25
25
8809250
6
1300
10
40
40
14094800
7
2000
15
65
65
22904050
8
3000
20
100
 100 35237000
 
*در مورد کلیه شهرها و روستاها حداکثر زیربنا تا 150 مترمربع و برای مراکز استان‌ها حداکثر زیر بنا تا 120 مترمربع ملاک است
  • مبنای تعیین ظرفیت کنتور جهت مصارف خانگی تطابق هر دو مورد حداکثر تعداد واحد و حداکثر زیربنای مفید و حداکثر مصرف ساعتی در جدول می‌باشد

  • مبنای تعیین ظرفیت کنتور جهت مصارف گرمایشی غیر خانگی تطابق حداکثر زیربنای مفید در جدول می‌باشد.

  • مبنای تعیین ظرفیت کنتور جهت مصارف غیر گرمایشی تطابق حداکثر مصرف ساعتی در جدول می باشد.

سایر خدمات پس از فروش
صدور المثنی

مشترکین می‌توانند در صورت مفقود شدن قبض صادر شده و یا عدم دریافت آن از مامور توزیع، به اداره ناحیه/شهرستان مراجعه و درخواست المثنی نمایند. بدیهی است ارائه قبض قبلی برای صدور المثنی الزامی است.

 تسویه حساب

مشترک می‌تواند با مراجعه به اداره گاز ناحیه/شهرستان آخرین رقم قرائت شده کنتور را ارائه و درخواست تسویه حساب تا تاریخ روز نماید. واحد فوق قبض علی‌الحساب معادل رقم اعلام شده صادر خواهد نمود، بدیهی است این اقدام می‌تواند برای استعلام محضر نیز انجام پذیرد.

تغییر نام

مالک جدید می‌تواند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و اسناد مثبته (مبایعه نامه، بنجاق، فرم تقاضای مالک، ارائه اصل شناسنامه و یا کارت ملی مالک) که مورد تأیید شرکت باشد تقاضای تغییر نام پرونده را نماید. شرکت پس از احراز هویت و تسویه حساب کامل اقدام به تغییر نام خواهد نمود. پرداخت آخرین قبض صادره الزامی است.

اصلاح صورتحسابهای اشتباه

در صورت ارائه صورتحساب‌های اشتباه توسط مشترک (اعم از نام، آدرس، سریال کنتور، تاریخ و یا مبالغ مندرج در قبض) شرکت پس از بررسی نسبت به اصلاح آن اقدام و حتی الامکان صورتحسابی علی‌الحساب به طور موقت برای مشترک صادر خواهد نمود.

تعویض کنتور خراب

مشترک مکلف است در صورت از کار افتادن کنتور مراتب را سریعاً به اطلاع شرکت برساند‌. شرکت موظف است موضوع را بررسی و در صورت صحت ادعا نسبت به تعویض آن اقدام نماید، خدمت فوق بدون اخذ هزینه خواهد بود. بدیهی است گاز مصرفی ایام فوق طبق نظر کارشناس محاسبه و اخذ خواهد گردید. چنانچه مشترک در صحت کار کنتور تردید داشته باشد می‌تواند کتباً از شرکت تقاضای آزمایش صحت کارکرد کنتور مزبور را نماید، شرکت پس از دریافت هزینه‌های مربوطه اقدام به آزمایش لازم خواهد نمود. بهای گاز مصرفی در مدت مذکور از تاریخ قرائت قبلی کنتور یا تاریخ آزمایش قبلی (هر کدام کمتر باشد) با تشخیص شرکت مجدا محاسبه خواهد گردید.

 تغییر تعرفه مصرف و فسخ قرار داد

 چنانچه مشترک اقدام به تغییر کاربری اشتراک نماید باید بلا‌فاصله مراتب رابه شرکت اطلاع دهد. شرکت موظف است طبق مقررات نسبت به تغییر تعرفه نوع مصرف مشترک اقدام نماید. تعیین تاریخ تغییر و نوع مصرف بعهده کارشناس شرکت خواهد بود. خدمات فوق بدون اخذ هزینه می‌باشد.مشترک در صورت تشخیص شرکت نسبت به اخذ نقشه جدید لوله کشی گاز اقدام می نماید مشترک می‌تواند در صورت قرارگرفتن ملک خود در طرح تخریب و یا نوسازی شهرداری کتبا درخواست فسخ قرار داد نماید. شرکت پس از بررسی لازم و جمع‌آوری تجهیزات منصوبه و تسویه حساب کامل نسبت به فسخ قرارداد و استرداد بخشی از هزینه برقراری انشعاب مطابق مقررات اقدام خواهد نمود.

جابجائی یا جمعآوری علمک گاز

چنانچه به دلیل تخریب یا نوسازی ملک، محل علمک گاز نامناسب تشخیص داده شود شرکت اقدام به جابجائی یا جمع‌آوری علمک خواهد نمود. هزینه اقدام مذکور به عهده متقاضی/مشترک می‌باشد.

وصول مطالبات

مشترک مکلف است بهای گاز مصرفی خود را طبق تعرفه‌های فروش گاز طبیعی در موعد معین در صورتحساب پرداخت نماید. در صورتی که مشترک وجه صورت حساب را در مهلت تعیین شده پرداخت ننماید شرکت جریان گاز را قطع خواهد نمود. برقراری مجدد جریان گاز پس از تسویه حساب کامل و پرداخت هزینه قطع وصل مقدور خواهد بود.

انجام خدمات در روستاها

شرکت گاز در روستاهای تحت پوشش فردی را به عنوان گازبان تعیین و نامبرده خدمات قرائت کنتور، توزیع صورت حساب، قطع و وصل گاز مشترکین را علاوه بر کارهای امدادی انجام می‌دهد. متقاضی/مشترکین روستائی می‌توانند کلیه اطلاعات مربوط به فروش و خدمات پس از فروش را از وی اخذ نمایند.

خدمات واحد امداد

رفع قطع گاز

مشترکین می‌توانند در صورت مشاهده قطع گاز مراتب را از طریق تلفن 194 و در شهرستان‌ها باشماره تلفن 194 به واحد فوق اطلاع داده، تا در اسرع وقت مامورین نسبت به رفع قطع جریان گاز اقدام نمایند، هرگونه دستکاری تجهیزات منصوبه توسط مشترک تخلف محسوب و خسارات و حوادث احتمالی به عهده وی خواهد بود. بدیهی است رفع قطع گاز که به دلیل بدهی یا سایر موارد دیگر است باید از طریق مراجعه به امور مشترکین انجام پذیرد.

رفع نشتی از علمک و تجهیزات منصوبه (کنتور، رگلاتور و اتصالات)

در صورت مشاهده هرگونه نشت گاز از علمک و یا تجهیزات و اتصالات منصوبه تا کنتور، مراتب را سریعا از طریق تلفن 194  به واحد فوق اطلاع دهید، تا مامورین مربوطه در اسرع وقت تسبت به رفع آن اقدام نمایند. تا مراجعه مامورین از مشترک/فرد تماس‌گیرنده درخواست می‌گردد از هر‌گونه اقدام بر روی تجهیزات و یا قطعات ذکر شده خودداری نموده و از ایجاد هرگونه شعله یا جرقه در اطراف محدوده فوق جلوگیری بعمل آورد. چنانچه نشتی گاز از شیر اصلی محل کنتور تا مصرف‌کننده‌های داخلی (لوله‌کشی یا اتصالات داخل ملک) باشد باید بلافاصه شیر اصلی محل کنتور قطع و پس از حصول اطمینان از عدم وجود گاز در فضاهای بسته مراتب را به سرویس‌کاران مجاز در سطح شهر اطلاع و نسبت به رفع آن اقدام نمایند.

رفع حوادث و خسارات به شبکه - انشعابات و تجهیزات منصوبه (کنتور، رگلاتور و اتصالات)

از مشترکین و شهروندان محترم در خواست می‌گردد در صورت مشاهده نشت از شبکه یا انشعاب و یا حفاری‌های انجام‌شده بر روی شبکه‌های گاز و یا خسارت وارده به هر یک از تأسیسات شرکت، مراتب را سریعاً به واحد امداد با تلفن 194 اطلاع دهند. لازم به ذکر است شبکه‌های گاز در سطح شهر اعم از فولادی یا پلی‌اتیلن دارای نوار زرد اخطار بر روی خاک سرند بالای لوله فوق می‌باشد .

بررسی پیشنهادات و انتقادات مشترک/متقاضیان/شهروندان

کلیه مشترکین/متقاضیان/شهروندان محترم می‌توانند با تماس تلفنی و یا حضوری به ادارات گاز نواحی و شهرستان‌ها مستقیماً پیشنهادات و انتقادات خود را به اطلاع مسئول مربوطه برسانند. در صورت تمایل می‌توانند موارد مورد نظر خود را از طریق سامانه CRM به آدرس www.nigc-kd.ir و یا از طریق ارسال sms به شماره 10000194194روابط عمومی شرکت گاز استان پیگیری نمایند. بدیهی است این واحد مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری و اقدام خواهد نمود.
توضیح: در روستا‌ها ساکنین محترم می‌توانند برای رفع موارد ذکر شده به گازبانان آن روستا مراجعه نمایند.

A+ A-