شرکت گاز استان کردستان / معرفی / مدیرعامل و معاونین / رئیس امور مالی و پشتیبانی

رئیس امور مالی و پشتیبانی

  • نام و نام خانوادگی: تیمور خاطری
  • تلفن تماس: 33779283
  • نمابر: 33781256
  • پست الکترونیک: mali@nigc-kd.ir

A+ A-