گالری تصاویر

مراسم افتتاحیه پروژه های گازرسانی شرکت گاز استان کردستان
همایش ها ، سمینارها و کلاس های آموزشی
بازدید از پروژه های گازرسانی در سطح استان کردستان
شرکت در مراسمات ملی مذهبی
نشست های مطبوعاتی با اصحاب رسانه ، بازدید از پروژه های گازرسانی همراه با خبرنگاران و عکاسان رسانه ها
جلسات برگزار شده شرکت گاز استان کردستان
بازدید از ادارات تابعه شرکت گاز استان کردستان
فعالیت های در زمینه مسئولیت پذیری شرکت گاز استان کردستان
فعالیت های ورزشی شرکت گاز استان کردستان
همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی
اقدامات در زمینه آموزش رعایت توصیه های ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی
تست
A+ A-