شرکت گاز استان کردستان / پژوهش / قوانین و دستورالعمل‌ها

قوانین و دستورالعمل‌ها

آئین نامه اجرایی طرح اینترنشیپ (Internship) در شرکت ملی گاز ایران
نمودار گردش کار بررسی و تصویب طرح ها
روند حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
فرم ها
اخذ مجوز برای ارسال مقاله
گزارش اختراع
پرسشنامه پیشنهاد پژوهشی
پیشنهاد طرح پژوهشی
اعلام انتشار مقاله در نشریات و همایش ها
ارزشیابی پروژه تحقیقاتی توسط داور
ارزشیابی و گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی
درخواست حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا
پیشنهاد پروژه در قالب طرح اینترشیپ
A+ A-