• نام و نام خانوادگی: احمد فعله‌گری
  • تلفن تماس: 33783622
  • نمابر: 33783620 و 33783621
  • پست الکترونیک: modir_amel@nigc-kd.ir

A+ A-