لیست نرم افزارهایی که در امور فناوری اطلاعات تهیه شده‌اند
نرم‌افزار اطلاعات وسائط نقلیه
نرم‌افزار بایگانی اسناد مشترکین
سیستم جدید مشترکین
نرم‌افزار ارزشیابی شایستگی پرسنل
نرم‌افزار شناسنامه اطلاعات تجهیزات سخت‌افزاری
نرم‌افزار کنترل بودجه نواحی
نرم‌افزار سفارش انبار کالا
A+ A-