بهینه سازی مصرف گاز

  • نام و نام خانوادگی: حامد روحی
  • تلفن تماس:31943035
  • نمابر:--
  • پست الکترونیک: behinesazi@nigc-kd.ir
  • پست سازمانی:  رئیس امور بهینه سازی مصرف گاز
        شرح وظایف  
      - نظارت بر مطالعه امکان سنجی اقتصادی و ارزیابی پروژه های بهینه سازی مصرف گاز در سطح شرکت گاز استان
      - کنترل ونظارت بر برآوردهزینه های سرمایه ای و عملیاتی طرحهای بهینه سازی مصرف گاز و تعیین میزان بدهی وسودآوری آنها
      - تشریح وتفهیم مشخصات فنی ، استانداردها و جزئیات  نقشه های اجرائی طرحهای بهینه سازی به پیمانکاران اجرائی
      - نظارت بر فرآیندهای تحویل طرح ها ، اقلام ، اجناس و تجهیزات به پیمانکاران 
A+ A-