اندازه گیری و توزیع گاز

 • نام و نام خانوادگی: صلاح‌الدین صادقی‌فرد
 • تلفن تماس: 33771995
 • نمابر: 33771995
 • پست الکترونیک: andazegiri@nigc-kd.ir
 • پست سازمانی: رئیس اندازه‌گیری و توزیع گاز
شرح وظایف واحد اندازه‌گیری
 • تنظیم برنامه‌های مصرف و توزیع عادلانه گاز در نواحی مختلف در مواقع اضطراری
 • انجام مطالعات لازم در خصوص نیاز شرکت به ایستگاه‌ها و مراکز اندازه‌گیری گاز و انجام برآورد‌های لازم و پیگیری و مشارکت و یا نظارت بر تهیه، نصب، استقرار و راه‌اندازی آنها در مراکز پیش‌بینی شده
 • محاسبه ضرایب جدید برای کارت‌های ورودی به کامپیوتر به نسبت تغییرات فصلی و تغییر خطوط
 • انجام مطالعات و بررسی‌های لازم به منظور جلوگیری از قطع گاز در سطح شرکت گاز استان با اعمال کنترل‌های لازم در مورد ظرفیت ایستگاه‌های تقلیل فشار
 • انجام اقدامات لازم در هنگامی که احتمال قطع گاز وجود دارد از جمله قطع گاز مصرف‌کننده‌های غیر ضروریت و هدایت گاز بطرف ایستگاه‌های منابع ضروری
 • محاسبه مقدار گاز تلف شده هر ناحیه چنانچه این مقدار از حد استاندارد تجاوز کند لازم است علت‌یابی شده و اگر نقصی در سیستم وجود دارد، جهت رفع نقص پیگیری نماید
 • محاسبه مقدار گاز تحویل شده به شرکت و نیز مقدار گاز مصرفی در سطح شرکت گاز استان مربوطه
A+ A-