• نام و نام خانوادگی: حامد روحی
 • تلفن تماس: -
 • نمابر: -
 • پست الکترونیک: tarh@nigc-kd.ir
 • پست سازمانی: مسئول خدمات طرحها

   

شرح وظایف واحد خدمات طرح‌ها
از واحدهای زیرمجموعه امور مهندسی و اجرای طرح‌ها است که در کنار واحد اجرای طرح‌ها نسبت به ارائه خدمات جانبی به شرح ذیل اقدام می‌نماید:
 • جمع‌آوری اطلاعات کالای موردنیاز پروژه‌ها جهت برنامه‌ریزی صحیح
 • نظارت در تنظیم اسناد و واگذاری اجناس پروژه به پیمانکاران
 • بررسی فرم‌های تسویه حساب اجناس و کالای پروژه‌ها و مطابقت آن با اجرا
 • همکاری با امور کالای استان در جهت تهیه اجناس موردنیاز پروژه‌ها
 • انجام امور محوله در ارتباط با رادیوگرافی و تفسیر فیلم‌های رادیوگرافی در پروژه‌های مختلف و بررسی نهایی گزارشات
A+ A-