• نام و نام خانوادگی: برهان فهری
 • تلفن تماس: -
 • نمابر: -
 • پست الکترونیک: -
  پست سازمانی: مسئول گازرسانی به صنایع ومجتمعهای مسکونی
شرح وظایف گازرسانی به صنایع

از جمله واحدهای زیرمجموعه معاونت مهندسی و اجراست که وظیفه گازرسانی به صنایع، مجتمع‌های مسکونی و تجاری و متقاضیان عمده، و امور مربوط به عقد قرارداد و فروش گاز طبیعی مشترکین با مصرف بیش از 100 مترمکعب در ساعت را بر عهده دارد. سایر فعالیت‌های واحد به شرح ذیل می‌باشد:

 •  جمع‌آوری و بررسی درخواست‌های متقاضیان با تعیین تعداد گاز مصرفی موردنیاز و کروکی موقعیت محل
 •  طراحی و استقرار ایستگاه‌های تقلیل فشار و اندازه‌گیری موردنیاز واحدهای صنعتی و عمده
 •  تشویق و ترغیب صاحبان صنایع و مصارف عمده به استفاده از گاز جهت جایگزینی با سایر سوخت‌های مایع
 •  تهیه طرح انشعاب و سفارش‌گذاری اجناس آن و اجرای خط اختصاص واحدها 
 •  ارائه راهنمایی‌های لازم در خصوص تبدیل سوخت و سیستم‌های تقلیل فشار واحدها
 •  جمع‌آوری اطلاعات از پیشرفت گازرسانی و نظارت بر شبکه داخلی شهرک‌های صنعتی و مصارف عمده
A+ A-