شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان خبرداد؛ در شش ماهه اول سال 1402 بیش از 264 کیلومتر شبکه گذاری انجام گرفته است
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان خبر داد: در شش ماهه اول سال 1402 بیش از 264 کیلومتر شبکه گذاری گاز طبیعی انجام گرفته که بیشتر اجرای این شبکه های گازرسانی در بخش روستایی بوده است .

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان مهندس احمد فعله گری در جلسه هیات رئیسه گزارشی از عملکرد شش اول سال ارائه داد و گفت : با افکار سنجی که در سطح جامعه صورت گرفته است مردم کردستان از عملکرد شرکت گاز استان کردستان که در راه خدمت رسانی به مردم شریف استان کردستان انجام گرفته ، اعلام رضایت داشته و گسترش شبکه های گاز رسانی موجب افزایش سطح رفاه و آسایش شده است .

وی خاطر نشان کرد: با اجرای 264 کیلومتر شبکه های تغذیه و توزیع روستایی و شهری در استان جمع کل شبکه های گازرسانی به 13 هزار و 114 کیلومتر افزایش یافته است .

فعله گری  با بیان اینکه کل تعهدات سال 1402 شرکت گاز استان کردستان در خصوص شبکه گذاری  533 کیلومتر می باشد، افزود: در سال جاری تمام فعالیت ها در جهت رسیدن به اهداف شرکت بوده و تا پایان شهریور ماه با شبکه گذاری 264 کیلومتر حدود 50 درصد از تعهدات سال جاری عملیاتی شده است.

وی در ادامه افزود: از تمام پیمانکارانی که همیشه همراه و یاور  شرکت گاز استان کردستان بوده و همکاری داشتند و در پیشرفت پروژه های گاز رسانی سهم بسزایی ایفاء نموده اند تشکر و قدردانی می نمایم .

فعله گری ادامه داد : وقتی ارزش کار شرکت گاز استان نمود پیدا می کند که به این نکته اشاره داشته باشیم که تمام پروژه هایی که در سال های 1399 ، 1400 و 1401  به اتمام رسیده ، در همان سال گلنگ زنی شده و این افتخاری بسیار بزرگی است که به شرکت گاز استان کردستان تعلق دارد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان جمع کل شبکه های کار شده در استان را 13 هزار و 114 کیلومتر ذکر کرد و اضافه کرد : 3 هزار و 87 کیلومتر در سطح شهرها ، 9 هزار و 257 کیلومتر در سطح روستاها و 770 کیلومتر برای محورهای صنعتی شبکه گذاری انجام گرفته است .

 
A+ A-