شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان ؛1129 واحد صنعتی مصوبه شورای اقتصاد به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شده است
مدیر عامل شرکت گاز کردستان گفت: تاکنون 1129 واحد صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصاد در این استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان ، احمد فعله گری صبح روز دوشنبه رونق صنعت را نشانه توسعه هر استان ذکر کرد و اظهار داشت: موضوع مهم و حساسی که اکنون مورد توجه است ، این است که گاز طبیعی افزون بر اینکه حدود 75 درصد سبد انرژی در داخل کشور را تشکیل می‌دهد، به‌عنوان خوراک در برخی صنایع، مانند صنعت پتروشیمی، برای تولید اوره و آمونیاک، همچنین تولید محصولات پلیمری مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربرد دوگانه گاز طبیعی به‌عنوان سوخت و خوراک صنایع، نقش محوری گاز در صنعت را برجسته‌تر می‌سازد.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و 828  واحد صنعتی استان مشمول قانون مصوبه شورای اقتصاد شدند، افزود: این تعداد واحد در مجموع سالانه مصرف کننده 50 میلیون لیتر فرآورده های نفتی بودند که با گازدار شدن 1 هزار و 129 واحد صنعتی در مصرف سالانه 45 میلیون و 140 هزار لیتر سوخت های مایع صرفه جویی می شود .

وی با اشاره به اینکه در سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها  با گازرسانی به 1129 واحد صنعتی 89درصد حجم جایگزینی گازطبیعی به جای سوخت های مایع محقق گردیده ،  گفت: با تحقق اهداف پیش بینی شده سال جاری ، گام های اساسی برای دستیابی به جهش تولید برداشته می شود و سالانه در مصرف چهارمیلیون لیتر سوخت های مایع صرفه جویی خواهد شد و حجم جایگزینی به 91 درصد خواهد رسید.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در ادامه  سخنانش بهره مندی واحدهای صنعتی از انرژی مطمئن و در دسترس را موجب افزایش تولید و اشتغال زایی دائم ذکر کرد و گفت : در سال جاری تعداد 149 واحد تولیدی و صنعتی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند که 59 مورد آن را واحدهای جدیدالاحدث تشکیل می دهد .

فعله گری در پایان اظهار داشت : با پروژه هایی که در بخش گازرسانی به واحدهای صنعتی فعال است تا پایان سال چاری تعداد 120 واحد دیگر به چرخه مصرف کنندگان گاز طبیعی می پیونند.

 

 
A+ A-