شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
شرکت گاز استان کردستان در سومین رویداد هم اندیشی مدیریت انرژی و کربن رتبه سوم را کسب کرد
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان این شرکت در سومین جلسه هم اندیشی مدیریت انرژی و کربن شرکت ملی گاز که در مورخ های 26و 27 مهرماه 1401 به میزبانی شرکت گاز استان فارس برگزار گردید موفق به کسب رتبه سوم شد.

در متن لوح اهدایی مجید چگنی معاون وزیرنفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز به احمد فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان آمده است : اهتمام جنابعالی و همکاران گرامی آن شرکت در نیل به اهداف مدیریت انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران را ارج نهاده و به پاس این زحمات ، سپاس نامه کسب رتبه سوم در سومین جلسه هم اندیشی مدیریت انرژی و کربن به آن شرکت اهداء می گردد.

در پایان این سپاس نامه آمده است : آرزومندم در مسیر بالندگی فعالیت شرکت و توسعه راهبردهای حوزه مدیریت انرژی و کربن به توفیقات روزافزون دست یابید.  

گفتنی است شرکت گاز استان کردستان دبیر کارگروه مصرف بهینه انرژی در استان کردستان بوده و برای رسیدن به اهداف صرفه جویی و بهینه مصرف کردن منابع انرژی بخصوص گاز طبیعی طرح های مدونی را در طول سال برنامه ریزی کرده و در راه نیل به اهداف استراتژیک راهکارهای عملی را اجراء می نماید که می توان به طرح پایش مصرف گاز طبیعی ادارات در فصل سرد سال اشاره کرد.    

 
A+ A-