شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
شرکت گاز استان کردستان موفق به اخذ گواهینامه مدیریت مسئولیت های اجتماعی (ISO 26000) شد
احمد فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان یکی از وظایف مهم سازمان ها را شرکت در فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه ذکر کرد و گفت : مسئولیت اجتماعی یکی از مهم ترین عوامل در اندازه گیری عملکرد سازمان هاست و مسئولیت اجتماعی مسئولیت قانونی و داوطلبانه سازمان است تا توجه به تاثیر تصمیمات و فعالیت های آن بر جامعه و محیط زیست را مورد توجه قرار دهد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان  احمد فعله گری مدیر عامل هدف از تدوین استراتژی های مسئولیت های اجتماعی را ایفای وظیفه سازمان ها در قبال جامعه دانست و اظهار داشت : استراتژی مسئولیت سازمانی تعیین می کند که چگونه سازمان ها به توسعه پایدار، روابط با سهامداران و رفتار اخلاقی کمک می کند.

وی افزود : پیشرفت در بسیاری از زمینه ها مانند برتری در رقابت، برآورده شدن انتظارات و نیازهای مشتریان، افزایش شهرت و کارایی کسب و کار، افزایش اعتماد به نفس مصرف کنندگان، بهبود روابط با تامین کنندگان و قراردادهای فرعی و بهبود انگیزه کارکنان از مهمترین وظایف در حوزه مستولیت های اجتماعی است .

فعله گری ارتباط بین سازمان ها و محیط پیرامونی را مهم ارزیابی کرد و بیان داشت : شرکت‌ها و سازمان‌ها به دور از جامعه کار نمی‌کنند و ارتباط آن‌ها با جامعه و محیط زیستی که در آن کار می کنند، عامل مهمی در توانایی شرکت‌ها برای ادامه کار به طور موثر است.

وی تاکید کرد : یک سازمان نسبت به جامعه و محیط پیرامونی خود مسئول است و باید این مسئولیت را ادا کند ، این مسئولیت با عنوان استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی یا ISO 26000 در بحث تضمین کیفیت شناخته شده و می‌تواند از توجه به سازمان‌های خیریه تا حفظ و توسعه محیط زیست، متفاوت و گسترده باشد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان هدف اصلی مسئولیت اجتماعی ISO 26000 ،کمک به توسعه‌ی پایدار ذکر کرد و گفت : سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی، راهکارهایی در زمینه اصول اساسی و استاندارد مسئولیت‌پذیری اجتماعی ارائه می‌کند تا روش‌های ادغام، تلفیق و تبدیل رفتار مسئولیت اجتماعی به سیستم‌‌ها، اقدامات و فرایندهای سازمانی فعلی مشخص شود و استاندارد مسئولیت‌پذیری اجتماعی برای کمک به سازمان‌ها در جهت پیاده‌سازی توسعه پایدار، طراحی شده است.

لازم به ذکر است شرکت گاز استان کردستان برای حضور فعال و کاراتر در بخش فعالیت های اجتماعی و ایفای وظیفه خود در قبال جامعه نسبت به فرآیندسازی و تدوین استراتژی اقدام نموده و به مناسبت حضور شاخص در این بخش موفق به اخذ گواهینامه ISO 26000 گردید و در اولین جشنواره مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت نیز موفق به دریافت لوح تقدیر گردیده است.

گفتنی است با اخذ گواهینامه  ISO 26000 شرکت گاز استان کردستان تعداد گواهینامه های سیستم های مدیریتی را به 10 مورد افزایش داد .

 
A+ A-