شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان؛جمع کل شبکه های گازرسانی شهری و روستایی در استان کردستان از مرز 12 هزار و 300 کیلومترگذشت
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان اظهار داشت: جمع کل شبکه‌های اجراء شده در بخش شهری ،روستایی و صنعتی در استان کردستان به عدد 12 هزار و 308 کیلومتر تکیه داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، احمد فعله‌گری در مورد اهمیت گسترش شبکه های گازرسانی، گفت: با نگاه کنجکاوانه و دقیق به وضعیت جغرافیایی استان کردستان، سختی گسترش شبکه های گازرسانی در این استان برای همگان نمایان می‌شود و گاهی اوقات بایستی برای عبور از بافت های سنگی یا عبور از رودخانه ها، هفته ها وقت گذاشت.

وی با بیان اینکه شبکه های گازرسانی دارای حساسیت و ویژگی خاصی هستند، بیان داشت: بدون افزایش طول شبکه ها امکان خدمت رسانی میسر نحواهد شد و به این دلیل کارکنان تلاشگر شرکت گاز استان کردستان در چند سال اخیر با همت والا و در جهت افزایش رفاه عمومی، موفق شده اند شبکه های گازرسانی را به دورترین نقاط استان برسانند .

فعله گری با بیان اینکه امسال اجرای طرح‌های گازرسانی در استان با سرعت زیادی در حال اجراست، افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی گازرسانی در 125 روستای استان فعال است که به امید خدا و تلاش همکاران ساعی شرکت گاز استان کردستان تعداد روستاهای گازدار تا پایان سال جاری از مرز 1550 روستا عبور خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در مورد طول شبکه های توزیع گازرسانی استان گفت؛ هم اکنون طول شبکه های گازرسانی در سطح شهرها و روستاهای استان کردستان 12 هزار و  308 کیلومتر بوده که 3 هزار و 13 کیلومتر در سطح شهرها و 8 هزار و 556 کیلومتر در سطح روستاها و  739 کیلومتر در محورهای صنعتی صورت گرفته است.

فعله‌گری با بیان اینکه اکنون گازرسانی به نقاط دورافتاده و سنگلاخی در دست اجرا است، افزود: با توجه به اینکه برای اتمام شبکه گذاری در روستاهای باقیمانده احتیاج به لوله‌گذاری بیشتری است، پس طول شبکه های گازرسانی در سال آتی با افزایش چشمگیری روبرو ‌خواهد شد.

گفتنی است، در حال حاضر، 32 شهر و 1485 روستای استان کردستان با ضریب نفوذ 100 درصد در جمعیت شهری و  98 درصد در جمعیت روستایی تحت پوشش گاز طبیعی هستند.

 
A+ A-