شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان؛بررسی و تحلیل نتایج نظرسنجی کارکنان می تواند به رشد و شکوفایی سازمان ها کمک کند
نظرسنجی رضایتمندی کارکنان، مجموعه‌ای از سوالات در مورد تجربیات و احساسات افراد از محیط کار خود و اهداف شرکت است که نگرش و نظرات کارکنان را در ارتباط با اهداف شرکت را بیان می‌کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان احمد فعله گری مدیر عامل  ، اجرای طرح  نظر سنجی را دارای اهمیت ویژه ای دانست و گفت : اگر پرسشنامه طرح نظرسنجی  در بخش کارکنان که میزان رضایت‌مندی آنان  را نمایانگر است به خوبی طراحی شده باشد ، نشانگر روحیه جمعی کارکنان در شرکت  است و این سنجش به کارکنان این فرصت را می‌دهد که هر گونه مشکلی را بیان کرده و هم‌ چنین به کارفرمایان این  امکان را می دهد که  اقدامات لازم  را برای راضی نگه داشتن کارکنان مد نظر قرار دهند.

وی افزود: نظرسنجی رضایت کارکنان به دنبال سنجش میزان شادابی  کارکنان در محیط کار است و با این اقدام در جهت شناسایی

و افزایش محیط امن و نشاط آور در جهت بهره وری بیشتر کارکنان گام برمی دارد .

فعله گری نوع دیگر نظرسنجی را مشارکتی ذکر کرد و بیان داشت : نظرسنجی‌های مشارکتی به دنبال این هستند که ببینند کارکنان به چه میزان برای تحقق اهداف شرکت تلاش و مشارکت می‌کنند و باید این نکته‌ی مهم را در نظر داشته باشیم که مشارکت کارکنان یک محرک اصلی برای رضایت کارکنان است.

وی خاطر نشان کرد : اگر سازمانی در جهت اجرای هر دوطرح نظرسنجی قدم بردارد می تواند درمسیر رشد و شکوفایی حرکت کرده وضامن توسعه سازمان خود باشند در غیر این صورت به سوی سکون و مرگ تدریجی هدایت خواهد شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان میزان رضایت مندی کارکنان در افزایش بهره وری را تاثیرگذار دانست و گفت : اگر رضایت از شرایط کاری در بین کارکنان یک سازمان افزایش یابد  بر بهبود و ارتقای بهره وری تاثیر گذاشته و آن سازمان را به سوی سازمان پویا هدایت می کند و کارکنانی که خوشحال به سر کار خود می‌آیند، مزیت‌های فراوانی برای شرکت به ارمغان می‌آورند.

فعله گری در پایان سخنانش یادآور گردید : اگر یکی از کارکنان در بخش ارتباط با مشتریان از کار خود ناراضی باشد، طبیعی است که این امر بر کیفیت ارائه خدمات به مشتریان شما نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

گفتنی است شرکت گاز استان کردستان هر سال برای سنجش رضایت مندی ذینفعان از کارشناسان و پژوهشگران مرتبط اقدام به نظرسنجی می نماید و در دوره گذشته میزان رضایت مندی به ترتیب ذیل به ثبت رسیده است : بخش مشترکین 77 درصد ، مشترکین عمده 79 درصد ، همسایگان تاسیسات 77 درصد ، مراجعان و متقاضیان 87 درصد ، کارکنان رسمی و غیر رسمی 65 درصد ، پیمانکاران 72 درصد ، نمایندگان جامعه 75 درصد و در مجموع 74 درصد از ذینفعان از خدمات شرکت گاز استان ابراز رضایت داشتند که نشان دهنده وضعیت مناسب رضایت مندی است. 

 
A+ A-