شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
دراستان کردستان اتفاق افتاد :اولین رکورد مصرف گاز طبیعی در استان در سال 1400 با ثبت بیش از 13 میلیون متر مکعب شکست
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان گفت: با توجه به سرد شدن هوا و به سرویس آمدن وسایل گرمایشی در سال 1400 با ثبت بیش از 13 میلیون متر مکعب اولین رکورد مصرف گاز طبیعی در استان شکست.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، احمد فعله گری افزود: استان کردستان به دلیل کوهستانی بودن دارای زمستان های سردی بوده و فصل سرد سال از اواسط مهر ماه آغاز می گردد و گاهی بارش برف و نزولات آسمانی باعث قطع ارتباط و تردد اهالی روستاها و مناطق دوردست می گردد و تنها وسیله گرم کردن گاز طبیعی است.

وی افزود : مصرف کل استان کردستان تا پایان روز پانزدهم آبان ماه سال جاری برابر با 1 میلیارد و 728 میلیون متر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 6 درصدی را نشان می دهد.

فعله گری در این  باره توضیحاتش را این گونه ادامه داد : مصرف گاز طبیعی کل استان کردستان تا پایان روز پانردهم آبان ماه در سال 1399 برابر با 1 میلیارد و 624 میلیون متر مکعب بوده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان آمار مقایسه ای نیمه اول آبان ماه نسبت به نیمه اول مهرماه را این گونه تشریح کرد و اظهار داشت : در نیمه اول مهرماه سال جاری میزان مصرف کل استان کردستان 105 میلیون و 268 هزار متر مکعب بوده که این آمار در نیمه اول آبان ماه به عدد 144 میلیون و 457 هزار متر مکعب رسیده که افزایش مصرف 37 درصدی را نمایانگر است.

فعله گری در مورد شکسته شده رکورد در سال جاری گفت : مصرف کل استان کردستان در روز دوشنبه مورخ هفدهم آبان ماه 13 میلیون و 200 هزار متر مکعب بوده که 4 میلیون و 150 هرار متر مکعب آن مربوط به مصرف نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق سنندج بوده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در پایان سخنانش ار مشترکان گاز طبیعی درخواست کرد که مصرف بهینه را مد نظر داشته و به هدف استراتژیک شرکت ملی گاز ایران که تحقق شعار 1821 یعنی رعایت دمای رفاه 18 تا 21 درجه سانتیگراد است کمک نمایند تا ضمن برخورداری از یارانه انرژی بیشتر و صرفه جویی اقتصادی گرمای آرامش بخش را به منازل سایر هموطنان  هدیه نمایند.

 
A+ A-