شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان ؛792 واحد صنعتی مصوبه شورای اقتصاد به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شده است
مدیر عامل شرکت گاز کردستان گفت: تاکنون 792 واحد صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصاد در این استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان ، احمد فعله گری صبح روز چهارشنبه رونق صنعت را نشانه توسعه هر استان ذکر کرد و اظهار داشت: با نگاه مثبت شرکت ملی گاز و برنامه ریزی های انجام شده به دو هزار و 166 واحد صنعتی جزء و عمده، نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق در سنندج و 52 جایگاه CNG گازرسانی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و 600  واحد صنعتی استان مشمول قانون مصوبه شورای اقتصاد شدند، افزود: این تعداد واحد در مجموع سالانه مصرف کننده 50 میلیون لیتر فرآورده های نفتی بودند که با گازدار 792 واحد صنعتی در مصرف سالانه 42 میلیون و 400 هزار لیتر سوخت های مایع صرفه جویی می شود .

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان افزود: در سال جاری برنامه ریزی های مدون و منظم صورت گرفته که تا پایان سال به 250 واحد صنعتی و تولیدی استان گازرسانی انجام گیرد.

فعله گری یادآور شد : در شروع سال جدید و با تمام محدودیت ها ناشی از شیوع ویروس کرونا و با رعایت پروتکل های بهداشتی و با تلاش کارکنان و پیمانکاران اجرایی تا پایان مرداد ماه تعداد 131 واحد صنعتی گازدار شدند.

وی با اشاره به اینکه در سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها  با گازرسانی به 250 واحد صنعتی 84 درصد حجم جایگزینی گازطبیعی به جای سوخت های مایع محقق می گردد ،  گفت: با تحقق این هدف گام های اساسی برای دستیابی به جهش تولید برداشته می شود و سالانه در مصرف چهارمیلیون لیتر سوخت های مایع صرفه جویی خواهد شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در پایان سخنانش بهره مندی واحدهای صنعتی از انرژی مطمئن و در دسترس را موجب افزایش تولید و اشتغال زایی دائم ذکر کرد و گفت : با پروژه هایی که در بخش گازرسانی به واحدهای صنعتی فعال است تا پایان سال چاری نعداد 120 واحد دیگر به چرخه مصرف کنندگان گاز طبیعی می پیونند.

 
A+ A-