شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان ؛مصرف گازطبیعی نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج 16 درصد افزایش نشان می دهد
مدیر عامل شرکت گاز کردستان، گفت: میزان مصرف گاز طبیعی نیروگاه سیکل ترکیبی تولید نیروی برق سنندج در سه ماهه اول جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزایش را نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان مهندس احمد فعله گری، در مورد اهمیت مصرف گازطبیعی در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج برای تولید برق گفت : انرژی یکی از مهمترین ارکان اساسی چرخه اقتصادی است و در این میان گاز از جمله مهمترین حامل های انرژی است که نه تنها درتحول جامعه صنعتی نقش اساسی دارد، بلکه به لحاظ زیست محیطی نیز حائز اهمیت میباشد.

 فعله گری یادآور شد : مصرف گازطبیعی علاوه بر مزیت‌های زیست محیطی، منجر به کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و افزایش قابلیت اطمینان بهره‌برداری از واحدهای نیروگاهی نسبت به سوخت مایع است. بنابراین هم اکنون بیشترین مصرف بخش نیروگاهی کشور از گاز طبیعی تامین می‌شود.

 مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان تقاضا برای مصرف گاز طبیعی توسط نیروگاه ها را اجتناب ناپذیر تلقی کرد و بیان داشت : به علت شروع گرمای زودرس ، رشد روزافزون تقاضای مصرف انرژی الکتریکی و با توجه به سهم عمده نیروگاه های حرارتی از جمله نیروگاه های گازی در تولید برق کشور نیاز این صنعت به گازطبیعی را با رشد سرسام آوری روبرو ساخته است.

 فعله گری در مورد مصرف سه ماهه اول سال جاری نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق سنندج چنین گفت : میزان مصرف در 3 ماهه اول سال جاری 350 میلیون و 942 هزار متر مکعب بوده در حالیکه این میزان مصرف درمدت مشابه سال 1399 برابر با   303 میلیون و 234 هزار متر مکعب بوده است.

 مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی را ضروری دانست و گفت : در فصل گرما به علت استفاده از وسایل سرمایشی مصرف برق به شدت و با شیب بسیار تندی افزایش می یابد و این امر موجب استفاده بیشتر نیروگاه ها از گاز طبیعی است و با این شدت مصرف دیگر نسل آینده منابعی برای مصرف در اختیار نخواهد داشت . 

 
A+ A-