شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
در سه ماهه اول سال جاری ؛مصرف گاز طبیعی دراستان کردستان 3درصد کاهش یافت
مدیر عامل شرکت گاز کردستان، گفت: میزان مصرف گاز طبیعی استان کردستان در 3 ماهه اول سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل ، بیش از 3 درصد روند کاهشی داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان مهندس احمد فعله گری، میزان مصرف گاز طبیعی استان را در سال گذشته را بیش از 3 میلیارد و 200 میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت : میزان مصرف در 3 ماهه اول سال جاری 758 میلیون و 954  هزار متر مکعب بوده در حالیکه این میزان مصرف درمدت مشابه سال 1399  برابر با 779 میلیون و 657 هزار متر مکعب بوده است.

 فعله گری در مورد مصرف سه ماهه اول سال جاری در بخش خانگی این گونه خبر داد : در سه ماهه اول سال 1400 مصرف گاز طبیعی در بخش مسکونی 339 میلیون و 105 هزار متر مکعب بوده که در مدت مشابه سال گذشته این میزان 353 میلیون و 234 هزار متر مکعب بوده که به علت گرمای زودرس نشان از کاهش مصرف 4 درصدی دارد.

 مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان مصرف گاز طبیعی 3 ماهه نخست سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال قبل در بخش جایگاه های CNG را تقریبا دارای افزایش بسیار کم و در بخش نیروگاهی را 16 درصد اعلام کرد.

 وی در پایان تعداد مشترکان گاز طبیعی در استان کردستان را 565  هزار مشترک خانگی ، صنعتی و تجاری در 31شهر و 1 هزار و 1402  روستا ذکر کرد. 

 
A+ A-