شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
بازدید مدیرعامل گاز کردستان از پروژه گازرسانی به مجتمع روستایی شیان و توریور
مهندس احمد فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان به همراه تعدادی از روسای واحدهای ستادی از پروژه گازرسانی به مجتمع روستایی شیان و توریور بخش سیروان شهرستان سنندج در روز دوشنبه مورخ سوم خرداد سال جاری بازدید بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، مهندس احمد فعله گری مدیر عامل در این بازدید در مورد توسعه گازرسانی بخش روستایی شهرستان سنندج چنین گفت : این شهرستان دارای 196 روستای دارای سکنه است که قابلیت گازرسانی برای 189 روستا فراهم است که تا کنون به 167 روستا گازسانی صورت گرفته و عملیات گازرسانی در 14 روستا در حال اجراء بوده و مراحل انتخاب پیمانکار برای 5 روستا انجام گرفته  کارهای مطالعاتی برای 3 روستای باقیمانده در دست اقدام می باشد.

وی افزود : شرایط توپوگرافی و ویژه شهر و روستاهای بخش سیروان که کوهستان های رفیع و مسیر تردد آن پیچ در پیچ و دارای شیب های تند است و زمین مسیر عبور لوله های گاز از جنس سنگ بسیار محکم بوده که عملیات حفاری برای دفن لوله های  گاز را با دشواری های فراوانی روبرو ساخته که مشابه آن کمتر در جاهای دیگر ایران مشاهده می شود.

 مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در مورد پروژه های فعال بخش سیروان شهرستان سنندج اظهار داشت : پروژه های فعال شهرستان سنندج در 2 مجتمع اصلی در حال فعالیت است که می توان به گازرسانی به مجتمع روستایی شیان و توریور و گازرسانی به مجتمع دولاب اشاره کرد که خوشبختانه عملیات اجرایی در حال فعالیت بوده و پیش بینی می گردد در هفته دولت و دهه مبارک فجر این طرح ها به اتمام برسد.

 فعله گری در مورد پروژه مجتمع روستایی شیان و توریور چنین گفت : گازرسانی این مجتمع روستای شامل 2 روستا شیان و توریور است که لوله گذاری به طول 22 هزار متر پیش بینی شده است که تاکنون 7700 متر از آن اجراء گردیده است و پیش بینی می گردد 330 مورد انشعاب نصب گردد هرینه اجرای این پروژه 50 میلیارد ریال می باشد.

 فعله گری به خانوارهای که در این مجتمع تحت پوشش گاز طبیعی اشاره کرد و آن را 350 مورد ذکر کرد.

 مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در پایان سخنانش در مورد ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت روستایی شهرستان سنندج گفت : در حال حاضر ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت شهری 100 درصد و در جمعیت روستایی 90 درصد می باشد که با گازدار شدن روستاهای در دست اجراء ضریب نفوذ در جمعیت روستایی به بیش از 95 درصد افزایش می یابد.

 

لازم به ذکر است تعداد کل مشترکان شهرستان سنندج 184 هزار و 120 مشترک است که تعداد 151 هزار و 684 مشترک در شهرها و 32 هزار و 436 اشتراک در روستاها ساکن هستند. 

 
A+ A-