شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان؛شرکت گاز استان کردستان بیش از 10 هزار علمک در سال 99 در بخش های شهری و روستای نصب کرده است
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان گفت: 10 هزار و 399 علمک گاز طی 12 ماهه سال گذشته در سطح شهرها و روستاهای استان نصب شده که از این تعداد 85 درصد مجموع موارد نصب شده متعلق به نصب علمک در روستاها می گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان مهندس احمد فعله گری در مورد حساس بودن نصب علمک اظهار داشت : طرح ضربتی گازرسانی در استان کردستان و تبدیل کردن آن به یک کارگاه عظیم گازرسانی موجب شد تا عملیات لوله گذاری با سرعتی بیش از پیش انجام و مردم روستاهای دور افتاده استان کردستان نسبت به وصل گاز منازل شان امیدوارتر شوند و سطح رفاه و امید به زندگی با ارتقاء قابل توجهی  رو به رو بوده و گاهی اوقات افزایش رفاه عمومی در سطح روستاها موجب مهاجرت معکوس گردیده است .

احمد فعله‌گری با اشاره به اینکه تعداد مشترکان گاز استان از مرز 562  هزار مشترک عبور کرد، اظهار داشت: در سال 1398 تعداد 8361 علمک نصب گردید که با ارتقای چشمگیری در سال 1399 تعداد انشعاب های نصب شده به 10399 مورد رسیده که افزایش  25 درصدی را نمایان می کند.

گفتنی است در فروردین ماه سال جاری بیش از 622 علمک در سطح شهرها و روستاهای استان کردستان نصب گردیده است.

 
A+ A-