شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مهندس فعله گری مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان؛اجرای کامل طرح طبقه یندی مشاغل مصوبه وزارت نفت سطح رفاه کارکنان بخش پیمانکاری را متحول و ارتقاء بخشیده است
مدیر عامل شرکت گاز کردستان سرمایه انسانی را مهم‌ترین دارایی یک سازمان اعلام کرد و گفت: باید به نیازهای کارکنان به عنوان سرمایه‌های انسانی توجه ویژه داشت و در جهت ارتقای سطح رفاه آنان برنامه ریزی مدون و منظمی را تدوین کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان مهندس فعله گری با تأکید بر اینکه کسب رضایت کارکنان، زمینه را برای تلاش مضاعف آنها در جهت رسیدن به اهداف شرکت هموار می سازد ، اظهار کرد: شرکت گاز استان کردستان به مانند سایر سازمان ها و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور در شرایط دشوار تحریم قرار دارد ولی در جهت ایجاد همدلی و هم افزایی بیشتر در دستیابی به اهداف سازمان ، رضایت‌مندی همکاران در تمام زمینه‌ها را مد نظر دارد.

وی افزود : مشارکت کارکنان در امور و تلاشهای هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری می تواند بر میزان بهره وری هر سازمان تاثیر مستقیم داشته باشد و برای نیل به اهداف استراتژیک باید روح فرهنگ بهبود بهره وری در کالبد سازمان دمیده شود که در آن میان نیروی انسانی هسته مرکزی را تشکیل می دهد.

فعله گری یکی از مهمترین اهداف در هر سازمان را ارتقاء سطح بهره وری دانست و گفت : با توجه به اینکه انسان در ایجاد بهره وری نقشی محوری دارد درخواستهای او در سازمان اثری کلیدی بجا می گذارد و بایستی  عوامل مؤثر و شرایط لازم برای بهبود بهره وری و عوامل مؤثر در کاهش بهر وری نیروی انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان اجرای کامل طرح طبقه یندی مشاغل مصوبه وزارت نفت را موجب افزایش سطح رفاه کارکنان بخش پیمانکاری ذکر کرد و بیان داشت : برای افزایش میزان بهره وری نیروی انسانی در سازمان علاوه بر انجام نظرسنجی از کارکنان برای بهبود شرایط کاری ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شرکت ملی گازبرای کارکنان بخش پیمانکاری به تعداد 751 نفربا اعتباری معادل 50 میلیارد ریال صورت گرفت.  

مهندس فعله گری در پایان سخنانش یکی از اقدامات موثر و بسیار مفید در زمینه افزایش حقوق و دستمزد کارکنان بخش پیمانکاری در اسفند ماه سال گذشته را اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مصوبه وزارت نفت اعلام کرد و اضافه کرد : برای کارکنان بخش پیمانکاری به تعداد 751 نفربا اعتبار معادل 70 میلیارد ریال برای تمامی نیروهای شاغل در بخش پشتیبانی ، امداد ، تعمیرات ، گازبان ها و دفتری در تمام ادارات تابعه اجراء گردید و مبالغ ریالی و بودجه مصوب به تمام پیمانکاران این بخش ها پرداخت گردید .   

لازم به ذکر است طرح بیمه تکمیلی برای کارکنان بخش پیمانکاری و خانواده شان به تعداد 2340 نفر با اعتبار معادل 30 میلیارد ریالی از اقدامات ارزنده دیگر شرکت گاز استان کردستان است.

 
A+ A-