شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان؛با گسترش شبکه های گازرسانی صنایع استان کردستان دیگر دغدغه ای برای تامین منابع انرژی ندارند
مهندس احمد فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی بیان داشت : با اجرای حدود 12 هزار کیلومتر شبکه گازرسانی در سطح شهرها و روستاهای استان ، صنایع استان کردستان دیگر دغدغه ای برای تامین منابع انرژی ندارند.

مهندس احمد فعله‌گری در مورد اهمیت گسترش شبکه های گازرسانی و تامین انرژی برای بخش های مختلف گفت: امروزه نه تنها توسعه، بلکه ادامه زندگی نیز نیازمند انرژی است و در جهان امروز تامین انرژی از طریق گاز طبیعی بعنوان مهمترین عامل مطرح است و درجه اهمیت برای همگان مبرهن است.

وی افزود : با توجه به نقش موثر انرژی در توسعه و رفاه اقتصادی و افزایش مصرف انرژی به موازات رشد و توسعه کشور ،  گاز طبیعی به‌عنوان یک کالای اقتصادی سیاسی نقش مهمی در تحولات کشور و استان ایفا کرده و در آینده انرژی و خوراک اصلی صنایع  بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

فعله گری با اشاره به اهمیت گاز طبیعی در سبد انرژی خانوارها و مصارف صنعتی استان اعلام کرد: شرکت گاز استان کردستان با گازدار کردن 31 شهر و 1395 روستا ، خون تازه ای در رگ منابع انرژی استان تزریق نموده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در ادامه سخنانش به گاز رسانی به صنایع در قالب مصوبه شورای اقتصاد اشاره و آنرا عامل جهشی در جهت توسعه صنایع استان عنوان کرد و اضافه کرد: در استان کردستان نعداد 1389 واحدتولیدی و صنعتی در قالب این مصوبه شناسایی شده که در سال جاری و تا پایان بهمن ماه تعداد 144 واحد صنعتی به شبکه سراسری گاز طبیعی وصل شده اند.

فعله گری یادآور شد : برنامه ریزی منظم و مدون برای گازرسانی به 270 صنعت در سال 1400 صورت گرفته که با گازرسانی به این تعداد واحد ، سالانه در مصرف 3 میلیون لیتر سوخت های فسیلی صرفه جویی می گردد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان تعداد صنایع گازدار شده در قالب مصوبه شورای اقتصاد را 670 مورد ذکر کرد و اظهارداشت : با گازرسانی به این تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی 80 درصد حجم جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت های فسیلی انجام گرفته و صنایع باقیمانده به علت مصرف محدود فقط حجم جایگزینی 20 درصدی را در بر می گیرد.  

فعله گری در پایان سخنانش در مورد میزان صرفه جویی در مصرف سوخت های مایع با توجه به گازدار شده صنایع در قالب مصوبه شورای اقتصاد گفت : با گازدار شده تعداد صنایع پیش بینی شده در سال 1400 میزان صرفه جویی در مصرف سوخت های مایع به 45 میلیون لیتر در سال افزایش یافته و درصد حجم جایگرینی نیز به بیش از 85 درصد ارتقاء می یابد.

لازم به ذکر است در مجموع 2104 با تعرفع صنعتی در استان کردستان تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارد.

 
A+ A-