شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان؛تعداد مشترکین شرکت گاز استان کردستان به مرز 560 هزار مورد نزدیک شد
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان خبر داد: تاکنون تعداد 558 هزار و 731 اشتراک پذیری در استان کردستان صورت گرفته که از این میزان 408 هزار و 385 اشتراک در بخش شهری و 150هزار و 346 اشتراک در بخش روستایی اشتراک پذیری صورت گرفته است

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، مهندس احمد فعله گری گفت: در سالجاری تعداد 98 روستای استان کردستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار گردیده و عملیات گازرسانی به 87 روستا در حال اجراء می باشدکه برای تحت پوشش قرار گرفتن این تعداد روستا نیاز است بیش از 900 کیلومتر شبکه گذاری از مسیر سخت گذر و کوهستانی انجام گیرد.

فعله گری افزود : تاکنون   7 هزار و 905 کیلومتر شبکه گذاری روستایی انجام گرفته است که نشان از توجه دولت به توسعه خدمات رفاهی در روستاها دارد.

فعله گری در پایان سخنانش تعداد روستاهای گازدار استان کردستان را 1 هزار و 395 مورد اعلام کرد.

 
A+ A-