شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان ؛کوه های رفیع و مسیرهای صعب العبورکوهستانی در مقابل عزم و تلاش کارکنان شرکت گاز کردستان زانو زد
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان احمد فعله گری مدیر عامل در حین بازدید از پروژه های فعال گازرسانی شهرستان مریوان اظهار داشت : کوهستان های رفیع و استوار ، مسیرهای سخت گذر و صعب العبور و رودخانه های خروشان در مناطق مرزی کردستان مانع همت و تلاش کارکنان شرکت گاز نمی شود و پروژه های گازرسانی با تمام قدرت فعال می باشند .

احمد فعله گری مدیر عامل در مورد اهمیت گازرسانی به مناطق مرزی گفت : توسعه و امنیت در مناطق مرزی لازم و ملزوم یکدیگر است به عبارت دیگر, اگر خدمات در مناطق مرزی ارتقاء یابد  اثرات مثبت خود را بر توسعه یافتگی و برقراری امنیت  در کل کشور به جا می گذارد.

وی با بیان اینکه مردم قدردان این زحمات هستند و می‌دانند که جمهوری اسلامی چه خدمات ارزشمندی به آنها ارائه داده است،اظهار داشت: با توجه به اینکه تامین سوخت مایع به این مناطق صعب العبور هرساله به سختی و با مشقات فراوان انجام می‌گرفت، شرکت گاز کردستان برای هموار شدن و رفاه حال مردم اقدام به گازرسانی کرده‌است .

وی با بیان اینکه وقتی به شهر یا روستایی مرزی گازرسانی میشود مسئله قاچاق خودبه خود منتفی میشود، افزود: کنترل سوخت مایع و جلوگیری از قاچاق آن دشوار و تبعات ناشی از آن برای کشور بسیار بود به همین دلیل گازرسانی به این مناطق از اهمیت خاصی برخوردار است.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در مورد پروژه های فعال شهرستان مرزی مریوان گفت : هم اکنون عملیات گازرسانی در 6 مجتمع این شهرستان فعال است که شامل مجتمع روستایی گله که شامل روستاهای چالی سور ، گله ، زویران ، کیلی گران ، عیسولی و 3 مورد واحد صنعتی است که اکنون 24 هزار متر لوله گذاری صورت گرفته و 314 علمک در آن نصب شده است  .

وی افزود : 2 مجتمع دیگر شامل مجتمع روستایی گماره لنگ که روستاهای ویله ، ماسیدرسفلی ، گماره لنگ ، و دره پنبه دان را در بر می گیرد و تاکنون 13 هزار و 300 متر لوله گذاری انجام و 209 علمک نصب ودر مجتمع روستایی قمچیان که شامل روستاهای تراق تپه ، قمچیان ، گوگجه و کانی تمرخان است که شبکه گذاری در این مجتمع 21 هزار متر و در این مجتمع 204 علمک نصب شده است.

فعله گری در ادامه به 2 پروژه فعال خط فلزی اشاره کرد و اظهارداشت : در خط فلزی 6 اینچ شهر چناره تاکنون 17 هزارمتر جوشکاری و 15 هزار متر دفن صورت گرفته و در خط فلزی 6 اینچ تراق تپه که جوشکاری صورت گرفته 17 هزار متر و دفن 14 هزار متر می باشد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در مورد گازرسانی به  3 مجتمع روستایی دیگر نیز که در شهرستان مرزی مریوان فعال است چنین شرح داد : مجتمع روستایی شهسوار شامل 3 روستای شهسوار، قامیسله و وشکلان که 11 کیلومتر شبکه گذاری شده و مجتمع روستایی توت سر خان که شامل 4 روستایی برده رش ، دوپلوره ، گویله و توت سرخان می شود و تاکنون 7 هزار متر شبکه گذاری انجام گرفته و 30 علمک هم نصب شده است و پیش بینی می گردد جمع علمک های به 182 مورد برسد.

وی تاکید کرد : مجتمع روستایی دیگر پروژه گازرسانی به مجتمع روستایی زوم است که شامل 3 روستای ویرگه ویر ، زوم و عباس آباد است و تاکنون 2 هزار متر شبکه گذاری انجام گرفته و پیش بینی می گردد 70 علمک در این 3 روستا نصب گردد.

لازم به ذکر است جمع پروژه های فعال شهرستان مریوان 8 مورد است و با اتمام این پروژه ها ضریب نفوذ در جمعیت شهری و روستای به 100 درصد خواهد رسید و این شهرستان هم به جرگه شهرستان های سبز استان کردستان اضافه خواهد شد.  

 
A+ A-