• نام و نام خانوادگی: احمد فعله‌گری
 • تلفن تماس: 33783622
 • داخلی: 2212
 • نمابر: 33783620 و 33783621
 • پست الکترونیک: modir_amel@nigc-kd.ir
 • تاریخ تولد: 7 آبان 1347
 • محل تولد: سنقر
 • پست سازمانی: مدیرعامل
 • مقطع تحصیلی: لیسانس
 • رشته: مهندسی عمران
 • دانشگاه: دانشگاه کردستان
 • سوابق کاری: 27سال
 • اهم سوابق شغلی:

  ناظر اجرای طرح حفاظت اززنگ

  ناظر اجرای طرح

  رئیس اجرای طرح‌ها

  ناظر ارشد اجرای طرح

  رئیس خدمات فنی مهندسی

  معاون امور بهره‌برداری