شرکت گاز استان کردستان / پژوهش / اعضای شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی

نام و نام‌خانوادگی مدرک تحصیلی  سمت
 احمد فعله گری مهندسی عمران مدیر عامل
 سیروس علیرمایی کارشناسی ارشد مدیریت مالی رئیس امور پژوهش
 محمدنادر عباسی کارشناسی مهندسی شیمی رئیس اندازه‌گیری و توزیع گاز
 شهرام مقبل کارشناسی ارشد مدیریت    معاون بهره برداری
 اقبال قادری کارشناسی ارشد حسابداری  آنالیست ارشد تامین و تخصیص منابع مالی
 پیمان‌اله یاری کارشناسی مهندسی شیمی رئیس HSE
 محمد خلیلی کارشناسی مهندسی شیمی رئیس امورمهندسی و اجرای طرحها
 کیکاوس فتحی کارشناسی صنایع  مسئول برنامه‌ریزی و کنترل تعمیرات
شکرالله ناصری کارشناسی ارشد مکانیک رئیس اداره گاز منطقه1 سنندج
 کاوه خاطری  کارشناسی ارشد کامپیوتر رئیس امور فناوری اطلاعات 
ایرج غفاری کارشناسی ارشد مدیریت رئیس امور اداری

 
اعضای دانشگاهی
 نام و نام‌خانوادگی دانشگاه محل خدمت مرتبه علمی مدرک تحصیلی
دکتر مسعود رحیمی دانشگاه رازی کرمانشاه  استاد  دکترا مهندسی شیمی
دکتر فرزاد ویسی دانشگاه رازی کرمانشاه  استاد  دکترا مهندسی مکانیک
دکتر هیرش سلطان‌پناه دانشگاه آزاد اسلامی سنندج  استادیار  دکترا مهندسی صنایع