فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری دو مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مجتمع روستایی رشنش سنندج و مجتمع روستایی شیان سنندج به صورت C
مهلت ارسال مدارک : 2 آبان 1398 | جزئیات...
آگهی فراخوان / ارزیابی کیفی(شماره 10-98) موضوع: برگزاری یک مورد مناقصه انجام خدمات پشتیبانی ستاد مرکزی شرکت گاز استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 3 مهر 1398 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی(شماره 9 -98) موضوع: برگزاری 4 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 27 شهریور 1398 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی(شماره 8-98) موضوع: واگذاری خدمات نظارت بر اجرای پروژه های گازرسانی و ساختمانی در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 16 شهریور 1398 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی(شماره 7-98) موضوع: واگذاری خدمات نظارت برامورات HSE پروژه های گازرسانی و فعالیت پیمانکاران درسطح شهرها و روستاهای استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 13 شهریور 1398 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی(شماره 6-98) موضوع: انجام خدمات نگهبانی شرکت گاز استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 26 مرداد 1398 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی(شماره 5-98) موضوع: برگزاری 1 مورد مناقصه انجام خدمات نقلیه درون شهری و برون شهری در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 23 مرداد 1398 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی(شماره 4 -98) برگزاری یک مورد مناقصه انجام عملیات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع ، شبکه های گازرسانی و تاسیسات وابسته گازرسانی در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 24 مرداد 1398 | جزئیات...
آگهی فراخوان / ارزیابی کیفی(شماره 3-98) موضوع: برگزاری یک مورد مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نواحی گازرسانی شرکت گاز استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 16 مرداد 1398 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی(شماره 2 -98) برگزاری 1 مورد مناقصه اجرای شبکه وانشعابات پراکنده درسطح شهرستان سنندج
مهلت ارسال مدارک : 15 مرداد 1398 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی (شماره 1-98)برگزاری 5 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 21 اردیبهشت 1398 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری 11 مورد مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نواحی گازرسانی شرکت گاز استان کردستان(شماره 21-97)
مهلت ارسال مدارک : 10 فروردین 1398 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی مناقصه دو مرحله ای خرید قطعات الکتریکال و مکانیکال جهت سیستم مانیتورینگ(شماره 20 -97)
مهلت ارسال مدارک : 15 اسفند 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی(شماره 19 -97) موضوع : برگزاری یک مورد مناقصه تامین تجهیزات واجرای سیستم اعلام حریق جهت ساختمان ستاد و آموزش و اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک جهت اتاق سرور شرکت گاز استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 13 اسفند 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی(شماره 18 -97) موضوع: برگزاری 6 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
مهلت ارسال مدارک : 24 بهمن 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی موضوع : برگزاری دو مورد مناقصه تامین قطعات و کلیه تجهیزات و اجرای کامل سیستم اطفاء حریق در شرکت گاز استان کردستان(شماره 17 -97)
مهلت ارسال مدارک : 1 دی 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری 6 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره 16 -97)
مهلت ارسال مدارک : 17 آذر 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی موضوع: برگزاری 15مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره 15 -97)
مهلت ارسال مدارک : 9 مهر 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی موضوع: برگزاری 7 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره 14 -97)
مهلت ارسال مدارک : 31 شهریور 1397 | جزئیات...
آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی برگزاری چهار مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره 13 -97)
مهلت ارسال مدارک : 17 شهریور 1397 | جزئیات...
 آخرین بعدی7654321قبلیاولین