متن
شرکت گاز استان کردستان / معرفی / نواحی گازرسانی

نواحی گازرسانی

ساختمان مرکزی
 • رئیس اداره: احمد فعله‌گری
 • آدرس: 33783622
 • تلفن: 2212
 • نمابر: 33783620 و 33783621
 • کد پستی: 33783620 و 33783621
 • پست الکترونیک: modir_amel@nigc-kd.ir
سنندج - منطقه 1
 • رئیس اداره: شکرالله ناصری
 • آدرس: سنندج، بلوار جانبازان، شهرک اندیشه، سایت اداری شرکت گاز ناحیه سنندج
 • تلفن: 33244444 (087)
 • نمابر: 33246841 (087)
 • کد پستی: 6616894581
 • پست الکترونیک: sanandaj@nigc-kd.ir
 • تلفن گویا:

  33237120 (087)

  33247865

سنندج - منطقه 2
 • رئیس اداره: بهزاد حجت‌الساداتی
 • آدرس: سنندج، خیابان حسن‌آباد، پشت بانک کشاورزی، جنب زبانسرا
 • تلفن:
 • نمابر:
 • کد پستی:
 • پست الکترونیک: sanandaj@nigc-kd.ir
 • تلفن گویا:

  33237120 (087)

  33247865

سقز
 • رئیس اداره: کمال رضایی
 • آدرس: سقز، شهرک دانشگاه، جنب سالن ورزشی
 • تلفن:

  36247980 (087)

  36247975

  36240014

 • نمابر: 36247979 (087)
 • کد پستی: 81111-10199
 • پست الکترونیک: saghez@nigc-kd.ir
 • تلفن گویا: 36249120 (087)
مریوان
 • رئیس اداره: کیهان کریمیان
 • آدرس: مریوان، میدان ناری، پایین‌تر از بهزیستی
 • تلفن:

  34590750 (087)

  36247975

  34590751

 • نمابر: 34590750 (087)
 • کد پستی: -
 • پست الکترونیک: marivan@nigc-kd.ir
 • تلفن گویا: 34591133 (087)
بانه
 • رئیس اداره: شیرکو خندانی
 • آدرس: بلوار سقز، روبروی ساختمان اداری شرکت نفت
 • تلفن:

  34236480 (087)

  34231220

 • نمابر: 34236481 (087)
 • کد پستی: -
 • پست الکترونیک: Baneh@nigc-kd.ir
 • تلفن گویا: 34229120 (087)
قروه
 • رئیس اداره:شهزاد حنیفی
 • آدرس: انتهای بلوار فتح
 • تلفن:  35220191 (087)
 • نمابر: 35220192 (087)
 • کد پستی: 6661894577 
 • پست الکترونیک: ghorveh@nigc-kd.ir 
 • تلفن گویا: 35247120 (087)
دهگلان
 • رئیس اداره: حامد خاطری
 • آدرس: خیابان مرحوم اوراز
 • تلفن:  35123200 (087)
 • نمابر: 35125060 (087)
 • کد پستی: 6667134485 
 • پست الکترونیک: dehgolan@nigc-kd.ir 
 • تلفن گویا: 35124444 (087)
دیواندره
 • رئیس اداره: هیبت‌الله فداکار
 • آدرس: خ شهید فهمیده پشت بیمارستان ا
 • تلفن:

  38720341 (087)

  38720340

 • نمابر: 38720343 (087)
 • کد پستی: 6641956481 
 • پست الکترونیک: divandareh@nigc-kd.ir 
 • تلفن گویا: 38720500 (087)
کامیاران
 • رئیس اداره: بهزاد خسروی
 • آدرس: شهرک بعثت، روبروی سیلو
 • تلفن:  35529691 (087)
 • نمابر: 35532233 (087)
 • کد پستی:  6631856411
 • پست الکترونیک: kamyaran@nigc-kd.ir 
 • تلفن گویا: 35530790 (087)
سروآباد
 • رئیس اداره: امید رجبی‌نیا
 • آدرس: شرکت گاز سروآباد
 • تلفن:  34824092 (087)
 • نمابر: 34590750 (087)
 • کد پستی: 34824091 (087)
 • پست الکترونیک: sravabad@nigc-kd.ir 
 • تلفن گویا: -
بیجار
 • رئیس اداره: حامد روحی
 • آدرس: بیجار، بلوار امام خمینی، روبروی فرمانداری
 • تلفن:  38228888-087
 • نمابر: 38229495-087
 • کد پستی: 6651713169
 • پست الکترونیک:bijar@nigc-kd.ir
 • تلفن گویا:087-38234400