شرکت گاز استان کردستان / کارکنان / مراکز درمانی طرف قرارداد

مراکز درمانی طرف قرارداد

ردیف

مکان

آدرس

تلفن

1

بیمارستان بعثت

چهارراه خیابان کشاورز

3285910-15

2

بیمارستان توحید

خیابان گریاشان

3286112-15

3

بیمارستان تامین اجتماعی

 

6661803-7

4

بیمارستان شهید قاضی

خیابان پاسداران خیابان شهید تعریف

3232571-3235875

5

کلینیک فرهنگیان

میدان آزادی ابتدای خیابان پاسداران

3287757-8

6

کلینیک شبانه روزی آرا

خیابان حافظ نبش چهارراه

6667820-24

7

درمانگاه بیمارستان بعثت

چهارراه خیابان کشاورز

3285910

8

بیمارستان بعثت داروخانه دکترفقیه زاده

چهارراه خیابان کشاورز

3248093

9

داروخانه دکتر لاوین بهیار

خیابان کشاورز بالاتر از ساختمان شرکت نفت روبه روی اداره پست

33249101

10

داروخانه شفا

میدان آزادی جنب بیمه ایران

3241671

11

داروخانه ری

خیابان فردوسی نرسیده به میدان انقلاب

2227231

12

داروخانه هلال احمر

خیابان پاسداران روبه روی کفش ملی

3234475

13

داروخانه دکتر شکوهی

خیابان کشاورز

3290820

14

داروخانه شبانه روزی دکترسیدی

انتهای خیابان حافظ نبش کلینیک آرا

6667829

15

اورژانس حمزه سیدالشهدا

خیابان امام خمینی روبه روی مسجدجامع داخل کلینیک حمزه

2277988

16

اورژانس حمزه داروخانه دکتر عباسی

خیابان امام خمینی روبه روی مسجدجامع داخل کلینیک حمزه

2277989

17

مرکز تصویربرداری شفا

خیابان شهید تعریف بالاترازپزشکی قانونی

3244191-4

18

آزمایشگاه دکتر حسینی نسب

خیابان آبیدرپایین ترازچهارراه کوچه پرتوی

3239072

19

آزمایشگاه شفا

خیابان فردوسی سه راه نمکی

3241611

20

آزمایشگاه راژه

خیابان مولوی نبش تقاطع خیابان فلسطین ساختمان پزشکان راژه طبقه اول

33248274

21

فیزیوتراپی البرز

ابتدای خیابان کشاورز ساختمان پزشکان رازی واحدشماره 

9183736856

22

فیزیوتراپی هلال احمر

ابتدای خیابان اکباتان

2268008-9

23

پزشکی هسته ای دکتردرخشانی

ابتدای خیابان آبیدرپایین ترازآزمایشگاه فارابی

3282532

24

دکترقدرت اله مالمیر دکترمعتمد

میدان آزادی کوی بیمه ایران جنب داروخانه شفا

33245569

25

بیمارستان سیدالشهدائی

خیابان آبیدر خیابان مبارک آباد جنب مسجد مبارک آبادی

 3565112 -114