شرکت گاز استان کردستان / معرفی / مدیرعامل و معاونین / رئیس امور مهندسی و اجرای طرح‌ها

رئیس امور مهندسی و اجرای طرح‌ها

 • نام و نام خانوادگی: محمد خلیلی
 • تلفن تماس: 33783617
 • داخلی: 2209
 • نمابر: 33783617
 • پست الکترونیک: mohandesi@nigc-kd.ir
 • تاریخ تولد: -
 • محل تولد: -
 • پست سازمانی: رئیس امورمهندسی واجرای طرحها
 • مقطع تحصیلی: لیسانس
 • رشته: -
 • دانشگاه: صنعت نفت
 • سوابق کاری: 28سال
 • اهم سوابق شغلی:

  رئیس امور مهندسی

  رئیس امور برنامه ریزی

  مهندس طراح خطوط لوله شبکه های گاز رسانی

  مهندس ارشد طرح خطوط لوله شبکه های گازرسانی

  رئیس اندازه گیری و توزیع گاز

  رئیس ایمنی و بهداشت محیط زیست