شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت؛ شرکت گاز استان آمادگی ارائه خدمات به کلیه واحدهای صنعتی، تجاری و عمومی را دارد
مهندس احمد فعله‌گری مدیرعامل شرکت گاز استان در مورد اهمیت گاز طبیعی گفت: با کشف گاز و بهره‌گیری آن در مصارف خانگی و صنعتی، انقلابی عظیم در بخش اقتصادی کشورهای صاحب این نعمت خدادادی صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مهندس احمد فعله‌گری تاثیرپذیری گاز طبیعی برای تامین سوخت واحدهای مختلف مسکونی، تجاری و صنعتی چنین گفت: گاز طبیعی سوختی است که معمولا اثرات زیان‌آور کمتری نسبت به دیگر سوخت‌های فسیلی دارد و جزء منابع تجدیدناپذیر محسوب می‌شود و می‌توان گفت با ورود این سوخت ارزشمند به بخش‌های مختلف صنعت استان، سرعت و بازده فعالیت‌های صنعتی، بسیار بیشتر از گذشته شد؛ آنچنانکه جای نفت را در بسیاری از بخش‌ها گرفت.                                                                                                  

وی افزود: ایجاد آرامش و رفاه عمومی، امنیت انرژی، توسعه اقتصاد استان و افزایش کیفیت در تولیدات را می‌توان از مزایای استفاده از صنعت گاز برشمرد و می‌توان گفت رونق صنعت در کشور و یا استان کردستان، بدون استفاده از نعمت گاز میسر نیست؛ پس، اهمیت نقش این سوخت و خدمات شرکت گاز در توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی، نمود بیشتری پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: شرکت گاز کردستان هم به تبع مسئولیتی که دارد، در سال‌های گذشته خدمات شایسته‌ای به بخش صنعت، کشاورزی و مشترکان خانگی داشته است، اگر چه بیشترین مصرف گاز استان در بخش خانگی است اما گازرسانی شرکت گاز به واحدهای صنعتی کردستان، قابل تقدیر است.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان با بیان اینکه این شرکت به واحدهای صنعتی و کشاورزی که در حاشیه خطوط انتقال گاز واقع شده‌اند، گازرسانی می‌کند گفت: در حال حاضر به 2 هزار و 281 واحد صنعتی در بخش‌های صنایع عمده و جز، در سطح استان گازرسانی صورت گرفته است.

احمد فعله‌گری به گازرسانی به 180 واحد از صنایع استان در سال 98 اشاره کرد و اظهار کرد: از این تعداد، 135 واحد از صنایع و گارگاه‌های تولیدی جزء و 45 مورد از صنایع عمده بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان به خدمات این شرکت در بخش صنایع کشاورزی نیز گریزی زد و گفت: تاکنون در مجموع به 664 واحد تولیدی در بخش کشاورزی استان، گازرسانی صورت گرفته است.

فعله‌گری در مورد تقویت خطوط انتقال و تغذیه در سطح استان چنین گفت: در چند سال گذشته با تقویت خطوط انتقال و تغذیه و افزایش میزان شبکه‌گذاری در سطح شهرها و روستاها این شرکت آمادگی دارد با ارائه درخواست توسط متقاضی و طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم (تاییدیه نقشه توسط نظام مهندسی، مجوز حفاری، مجوز صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و ...) به تمامی واحدهای صنعتی، تجاری، امکان عمومی و منازل مسکونی که در مسیر خطوط لوله یا شبکه‌های گازرسانی قرار دارند خدمات ارائه دهد.

لازم به ذکر است در مجموع بیش از 530 هزار مشترک خانگی، صنعتی و تجاری از خدمات شرکت گاز استان کردستان استفاده می‌کنند.

 
A+ A-