شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در جلسه تعالی سازمانی؛ حرکت به سوی توسعه و تعالی سازمانی مرهون تلاش جمعی کارکنان است
در روز شنبه مورخ 23/06/98 جلسه تعالی سازمانی با موضوع بررسی و تائید میثاق‌نامه در سالن جلسات شرکت گاز استان کردستان با حضور مهندس احمد فعله‌گری مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان و اعضای کمیته رهبری برگزار گردیدو در این جلسه اعضای کارگروه تعالی ضمن ارائه اقدامات و پروژه‌های بهبود خود در چارچوب الگوی تعالی سازمانی، نسبت به هدف‌گذاری کمی معیارهای مرتبط با کارگروه خود پرداختند.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: حرکت در مسیر تعالی سازمانی و آشنایی با الگوهای روز دنیا در زمینه تعالی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. مدل تعالی سازمانی با به تصویر کشیدن یک سازمان متعالی این امکان را فراهم می‌سازد تا سازمان‌ها در مقایسه خود با این مدل، سرآمدی خود را محک زده و از طریق یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر، به بازنگری در وضع موجود و برنامه‌ریزی بهبود اهتمام ورزند.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، احمد فعله‌گری مدل تعالی سازمانی را ارزشمند دانست و اظهار داشت: مدل تعالی سازمانی، ساختار مدیریتی است که با تکیه بر اصول و مفاهیم اساسی و توجه داشتن به معیارهای اصلی مدیریت کیفیت فراگیر و سیستم خودارزیابی زمینه پیشرفت و بهسازی سازمان را فراهم می‌کند. این مدل، ابزاری برای سنجش میزان استقرار سیستم‌های مدیریتی در سازمان و راهنمایی است که مسیر فعالیت مدیران را برای بهبود عملکرد شناسایی و تعیین می‌کند.

فعله‌گری یادآور شد: حرکت در مسیر تعالی سازمانی نیاز به مشارکت همه کارکنان دارد و با کار گروهی می‌توان زمینه مناسبی برای تحولات وسیع در سازمان‌ها ایجاد نمود.

فعله‌گری به کارگروه‌های تاثیرگذار در فرآیند تعالی سازمانی اشاره کرد و افزود: تعالی سازمانی در کارگروه‌های معیار رهبری، معیار استراتژی، معیار کارکنان، معیار شراکت‌ها و منابع و کارگروه فرآیندها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راه رسیدن به تعالی سازمانی را هموار می‌سازد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در پایان سخنانش بیان داشت: مهمترین مقوله در مسیر تعالی سازمانی نظرسنجی از ذینفعان در جهت شناسایی نیازها و انتظارات آنان است.   

در ادامه جلسه سیروس علیرمایی مدیر تعالی شرکت گاز استان کردستان اهداف و برنامه‌های استراتژیک دبیرخانه تعالی سازمانی را تشریح نموده و مهمترین بخش را توجه اساسی به ماموریت و چشم‌انداز شرکت ذکر کرده و مشارکت همه کارکنان را در این مسیر سخت خواستار شدند.

در پایان این جلسه در چارچوب سند میثاق‌نامه میثاق سازمانی شرکت گاز استان کردستان برای کسب 4 ستاره و اهداف کمی و پروژه‌های بهبود در راستای توسعه عملکرد سازمانی به امضای حاضرین در جلسه رسید.

 
A+ A-