شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان؛ عدم دریافت مطالبات شرکت گاز استان کردستان بودجه تامین خدمات گسترش شبکه‌های گازرسانی را با مشکل مواجه می‌سازد
مهندس فعله‌گری مدیرعامل شرکت گاز کردستان در مورد تامین منابع مالی برای توسعه گازرسانی در استان اظهار داشت: اگر مطالبات شرکت گاز استان کردستان از بخش‌های مشترکین خانگی، صنعتی، تجاری، ادارات و جایگاه CNG به موقع وصول گردد سبب تامین منابع مالی برای توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها شده و وقفه‌ای در اجرای پروژه‌های به وجود نمی‌آید.

 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز کردستان، مهندس احمد فعله‌گری با اشاره به اینکه اجرای پرو‍ژه‌های گازرسانی هزینه‌بر بوده اظهار داشت: برای اجرای پرو‍ژه‌های گازرسانی در سطح شهر و روستا نیاز به منابع مالی فراوانی است و اجرای هر پرو‍‍‍‍ژه علاوه بر تامین لوازم و تجهیزات، نیاز به نیروی انسانی متخصص، مسیریابی و تحصیل اراضی با صرف هزینه‌های گزاف دارد و این منابع از بودجه عمومی استان تامین نشده بلکه از درآمدهای حاصل از فروش گاز به مشترکین می‌باشد که پس از واریز شدن به خزانه دولت با تعریف پرو‍ژه‌های گازرسانی قابل دریافت می‌گردد.   

 وی تعداد روستاهای گازدار استان را 1 هزار و 173 مورد عنوان کرد و پیش‌بینی کرد در سال آینده با تامین منابع مالی موردنیاز بیش از 100 روستای دیگر به جمع روستاهای گاز دار استان اضافه گردد.