شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
ارزیابی سیستم تعالی سازمانی شرکت گاز استان کردستان
ارزیابی سیستم تعالی سازمانی شرکت گاز استان کردستان در روز دوشنبه مورخ 97/10/03 با حضور ارزیابان شرکت ملی گاز ایران مهندس مصطفی اشعاری به عنوان سر ارزیاب به همراه مهندس محمدمهدی محمدی، مهندس آیت قلندری و مهندس حسن مددی آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان در جلسه افتتاحیه ارزیابی که با حضور رؤسای واحدهای ستادی برگزار گردید مهندس اشعاری سرارزیاب در مورد اهداف سیستم تعالی سازمانی گفت: افزایش فضای رقابتی با ورود تدریجی سازمان‌ها به عرصه سودآوری، پیشبرد سیاست خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زند که پویایی و بقای سازمان‌ها را به تدریج به تابعی از شایستگی آن‌ها تبدیل می‌کند.

وی افزود: امروزه دسترسی به اطلاعات و دانش، آموزش و ارتباطات نقش حیاتی در زندگی فردی و اجتماعی، پیشرفت‌های انسانی و نیل به توسعه همه جانبه ایفا می‌کند. در این میان اطلاعات به عنوان پیش‌نیاز دانش و شناخت و آگاهی، یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در نیل به توسعه انسانی تلقی می‌گردد. مدیران از راه آموزش می‌توانند به دانش و مهارت‌های مدیریتی نائل آیند و نیز از طریق آموزش و پرورش در یک سازمان می‌توان به توسعه و تأمین مدیریت دست یافت، فرآیندی که طی آن سطح دانش و مهارت و اطلاعات سطوح سه گانه مدیریت ارتقا یافته، موجبات استقرار شرایط لازم برای تکامل مجموعه استعدادها و توانایی‌های این رده را فراهم خواهد آورد.

مهندس اشعاری به اهمیت تعالی سازمانی اشاره کرد و ادامه داد: در چارچوب توجه به مدیریت کیفیت جامع، مدل‌های تعالی سازمانی به عنوان ابزاری برای استقرار سیستم‌ها و نظام‌های مختلف مدیریتی در سازمان‌ها و نیز ابزاری برای سنجش میزان موفقیت آن‌ها در استقرار این نظام‌ها معرفی شده‌اند. به کارگیری این مدل‌ها در سازمان‌های مختلف نشان‌دهنده رشد قابل توجهی است که در شاخص‌های عملکرد آن‌ها اتفاق افتاده است.

اشعاری ضرورت تعالی سازمانی این‌گونه عنوان کرد: سیستم تعالی سازمانی در پاسخ به نیاز سازمان‌ها برای عملکرد برتر، دانش مدیریت توسعه‌یافته و فنون و نظام‌های گوناگون مدیریتی عرضه شده است که در ارتقای بهره‌وری نیز نقش ارزنده و شایسته ایفا می‌کند و در دهه‌های اخیر سرعت و تنوع، توسعه علوم و فنون و نظام‌های مدیریت به حدی بوده که نوعی آشفتگی ذهنی و دشواری انتخاب در واحدهای کسب و کار ایجاد کرده است.

وی مدل‌های کسب و کار هر سازمان را ضامن موفقیت توصیف کرد و اظهار داشت: مدل‌های تعالی کسب و کار در پاسخ به این نیاز شکل گرفته‌اند که مجموعه فنون و نظام‌های مدیریتی را در یک قالب یکپارچه و سازگار با عملکردهای مؤثر و کاربردی آسان در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات قرار دهند.

سرارزیاب شرکت ملی گاز ایران اهداف جایزه ملی سرآمدی را این‌گونه دسته‌بندی کرد: اولین هدفی که جایزه ملی سرآمدی دنبال می‌کند ایجاد فضای است که به تعالی سازمانی کمک می‌کند، دومین هدف ایجاد فضای مناسب برای تبادل تجربیات موفق بین شرکت‌های گاز استانی است و آخرین دستآورد، تشویق سازمان‌ها برای انجام خودارزیابی و حضور در ردیف شرکت‌های برتر وزارت نفت است که به وسیله سیستم تعالی سازمانی دستیابی به این اهداف امکان‌پذیر می‌گردد.

این مقام مسئول در ادامه اظهاراتش افزود: یکی از روش‌هایی که مدل تعالی سازمانی را تعریف می‌کند بها دادن به خلاقیت کارکنان است. مدل‌های تعالی سازمانی به عنوان یک ابزار فراگیر و با نگرش جامع به تمامی زوایای سازمان‌ها به کمک مدیران می‌آیند تا آن‌ها را در شناخت دقیق‌تر سازمان یاری کنند. این مدل‌ها برای سنجش و مقایسه عملکرد سازمان‌ها نیز به کار می‌رود و ضمن اینکه یک سازمان را قادر می‌سازند تا میزان موفقیت‌های خود را در اجرای برنامه‌ها در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار دهد، نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و پروژه‌هایی را تعریف و به سمت تعالی سوق دهد.

مهندس اشعاری اجزاء مدل EFQM را این‌گونه توصیف نمود: ارزش‌ها و مفاهیم بنیادین سرآمدی اولین جزء این پیکره به شمار می‌رود و جزء بعدی معیارهای سرآمدی را برای مخاطبان مشخص کرده و سومین جزء که مدل به ما ارائه می‌دهد امتیازدهی به معیارهاست که برای ارزیابی سازمان کاربرد دارد و در مرحله بعدی منطق رادار است که برای ارزیابی سازمان بر اساس معیارها تنظیم می‌گردد و در آخرین جزء رهیافت یا رویکردهای است که برای خودارزیابی ارائه می‌گردد و برای سازمان‌ها مفهوم پیدا می‌کند.

سرارزیاب تعالی سازمانی شرکت ملی گاز در پایان سخنانش در مورد اهداف ارزیابی بیان داشت: تعیین نقاط بهبود، امتیاز کسب شده سازمان و تعیین زمینه‌های قابل بهبود از اهداف اساسی این ارزیابی بوده که با بازدید میدانی و بررسی مستندات، درک بهتر و عینی‌تری از فضای شرکت گاز استان کردستان به دست آمده و بازخور مفید آن برای رشد و بهبود تعالی سازمانی را تدوین و برنامه‌ریزی می‌نماید که باعث می‌گردد تفکر استراتژیک در سازمان حاکم گردد.

در ادامه این جلسه مهندس مقبل معاون بهره‌وری و مهندس علیدی مدیر تعالی سازمانی شرکت گاز استان کردستان در مورد جاری‌سازی و عملیاتی شدن تعالی سازمانی و تعهد به آن برای رشد و توسعه سازمانی توضیحاتی را ارائه دادند.