شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان؛ آهنگ توسعه در زمینه تامین گاز طبیعی در فضای شهرها و روستاهای استان کردستان طنین‌انداز شده است.
مهندس احمد فعله‌گری با بیان اینکه آهنگ توسعه در زمینه پایداری انرژی در فضای شهرها و روستاهای استان کردستان طنین‌انداز شده است گفت: در تحقق روند تامین انرژی مستمر و پایدار برای مردم شریف و نجیب استان نقش شرکت گاز استان کردستان غیر قابل انکار است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان مهندس احمد فعله‌گری در مورد برخورداری روستاهای استان از نعمت گاز طبیعی گفت: تا سال 1383 تنها 16 روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار بود و عمدتا روستاهای بود که به شهر و خطوط گازرسانی نزدیک یا در مجاورت آن قرار داشت.

وی به وضعیت موجود گازرسانی روستایی در سطح استان اشاره کرد و گفت: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی جهش بسیار زیادی در زمینه گازرسانی به شهرها و روستاهای استان کردستان مشاهده می‌گردد و در حال حاضر از 30 شهر 29 شهر از نعمت گاز طبیعی برخوردار بوده و با افتتاح پروژه‌های گازرسانی روستایی در هفته مبارک دولت تعداد روستاهای گازدار به 1 هزار و 145 روستا افزایش یافته است.

مهندس فعله‌گری به افزایش ضریب نفوذ گاز طبیعی اشاره و آن را نشانه افزایش سطح رفاه دانست و گفت: با افتتاح طرح‌های گازرسانی روستایی در هفته دولت ضریب نفوذ گاز در جمعیت روستایی با افزایش 3 درصدی روبرو و به 88 درصد ارتقاء و تا پایان سال این ضریب به 90 درصد افزایش خواهید یافت.

این مقام مسئول در مورد درصد بهره‌مندی روستائیان در سال‌های گذشته از گاز طبیعی اشاره کرد و اظهار داشت: درصد نفوذ گاز طبیعی در جمعیت روستایی استان در سال 1383 تنها 5 درصد بود در حالیکه با تلاش‌های صورت گرفنه توسط کارکنان زحمت‌کش شرکت گاز استان کردستان این ضریب با رشد 83 درصدی روبرو شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در پایان سخنانش بیان داشت: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه یافتگی هر جامعه میزان بهره‌مندی مردم آن از سطح رفاه و آسایش بیشتر و مطلوب‌تر است که شرکت گاز استان کردستان با گسترش شبکه‌های گازرسانی در سطح شهرها و روستاها و افزایش ضریب برخورداری جمعیت استان در جهت آرامش فکری ساکنان این خطه از مملکت اسلامی قدم‌های ارزنده و موثری برداشته و راه را برای توسعه صنایع تولیدی و خدماتی هموار نموده است.