شرکت گاز استان کردستان / اخبار / بدنه خبر
کسب رتبه شرکت گاز استان کردستان درترویج اقامه نماز درمیان دستگاههای اجرایی استان
شرکت گاز استان کردستان در سومین اجلاس استانی نماز با موضوع نماز و فضای مجازی که در روز سه شنبه مورخه بیست و هشتم آذر ماه در مجموعه فرهنگی ورزشی ایثار با حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان کردستان ، معاونین استاندار و فرماندار سنندج ، مدیران و دبیران اقامه نماز ادارات کل استان کردستان برگزار شد ، موفق گردید در میان دستگاههای اجرایی استان ، در ترویج وتوسعه فرهنگ نماز یکی از رتبه های برتر را به دست آورد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان در سومین اجلاس استانی نماز ، شرکت گاز کردستان به عنوان یکی از دستگاه های برتر انتخاب و از سوی ستاد اقامه نماز استان ، لوح تقدیر به مهندس احمد فعله گری مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان و هوشنگ اولی زاده رئیس روابط عمومی ودبیر شورای اقامه نماز اهداء گردید.                                           

در این لوح تقدیر خطاب به مهندس احمد فعله گری مدیر عامل و هوشنگ اولی زاده دبیر شورای اقامه نماز آمده است: با استناد به نتایج ارزیابی هیات ارزیابی و داوری اقامه نماز استان کردستان ، شرکت گاز استان در سال 1395در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز حائز رتبه درسطح دستگاه های اجرائی استان گردیده است.                              

در ادامه این لوح تقدیر آمده است : به یقین این موفقیت با هدایت های خداوند تبارک و تعالی ، برنامه ریزی و تلاش های مسئولین محترم آن شرکت و واحدهای تابعه و مخصوصا شورای اقامه نماز ، میسر گردیده است.

در پایان این لوح تقدیر آمده است : لازم می دانیم  بدین وسیله از زحمات خالصانه همه  دست اندر کاران امر مقدس توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در آن شرکت و به ویژه جنابعالی که نقش بسیار موثری در این دستاورد مهم داشته اید تقدیر و تشکر نموده ، موفقیت و سربلندی روزافزون و حسن عاقبت را از درگاه ایزد منان مسالت نمائیم.