شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی موضوع: برگزاری 15مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان(شماره 15 -97)
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: -
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: دوشنبه, 9 مهر 1397 (ساعت 0:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: -

   شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، پروژه های ذیل را به تفکیک طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1-نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد

2-موضوع مناقصات :

ردیف

عنوان پروژه

تعداد روستا

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مقدار شبکه پلی اتیلن (کیلومتر)

تعداد انشعابات

مقدار خط لوله فلزی (کیلومتر)

تعداد ایستگاه

1

گازرسانی به شهرک صنعتی سرنجیانه سنندج بصورت  c

---

شامل اجرای خط تغذیه 8 اینج شهرک صنعتی سرنجیانه از توابع شهرستان سنندج

---

---

8/4

نصب یک مورد ایستگاه TBS

2

گازرسانی به مجتمع روستایی سوراو بانه بصورت  c

3

شامل گازرسانی به روستاهای سرداو، سوراو و اشترآباد از توابع شهرستان بانه

4/17

159

---

---

3

گازرسانی به مجتمع روستایی بیان دره بانه بصورت  c

8

شامل گازرسانی به روستاهای بیان دره ، وزمله، کویره گویزه ، هفت تاش، بادمجان ، کانی پری، ششه، برویشکانی و مرغداری برزنجی از توابع شهرستان بانه

7/47

183

---

---

4

گازرسانی به مجتمع احمد آباد باش قروه بصورت  c

6

شامل گازرسانی به روستاهای شوراب هزاره، چراغ آبادشکرآباد، فیروزآباد، احمدآباد باش، گزل قایه و نیازبلاغ از توابع شهرستان قروه

2/42

314

---

---

5

گازرسانی به مجتمع بریاخان دهگلان بصورت  c

7

شامل گازرسانی به روستاهای بریاخان، قلقله، قلعه گاه، سالارآباد، شادبلاغی، چشمه دراز و قشلاق خداکرم از توابع شهرستان دهگلان

38

209

---

---

6

گازرسانی به مجتمع داش بلاغ قروه بصورت c

1

گازرسانی به روستای داش بلاغ  و 2 واحد صنعتی در سطح شهرستان قروه 

16

12

---

---

7

اجرای خط تغذیه شهر چناره مریوان بصورت  C

-

اجرای 12 کیلومترخط تغذیه 6 اینچ و 8 کیلومترخط تغذیه 4 اینچ شهر چناره مریوان

---

---

20

نصب دو مورد ایستگاه TBS

8

گازرسانی به 9 واحد صنعتی شهرستان کامیاران بصورت C

-

گازرسانی به 9 واحد صنعتی توابع شهرستان شهرستان کامیاران

10

7

---

نصب 2 مورد ایستگاه TBS

9

گازرسانی به روستای کچله کامیاران بصورت C

1

شامل اجرای لوپ تقویتی 160 کاوانه - سربناو کامیاران و گازرسانی به روستای کچله و پنج مورد مرغداری توابع شهرستان کامیاران

9

41

---

---

10

گازرسانی به مجتمع روستایی شیلان سنندج  بصورت c

4

شامل گازرسانی به روستاهای شیلان، لره ول، عسکران و بزلانه از توابع شهرستان سنندج 

8/17

163

---

---

11

گازرسانی به مجتمع روستایی مولان آباد  سقز بصورت  c

5

شامل گازرسانی به روستاهای مولان آباد، قره بغره ، درویان علیا، درویان سفلی و دره هوان  از توابع شهرستان سقز

6/46

334

---

---

12

گازرسانی به مجتمع روستایی خورخوره سقز بصورت  c

14

شامل گازرسانی به روستاهای خورخوره، ملاسالار، سیاه دره، دول سیر، قلعه جقه، دروزان علیا، چیچی خوار، کریم آباد، محمودآباد، کیسلان، شیخ له، رستمان، کندولان و قتلو از توابع شهرستان سقز

4/72

420

---

---

13

گازرسانی به مجتمع روستایی حسن سالاران سقز بصورت  c

14

شامل گازرسانی به روستاهای حسن سالاران ،کانی کبود، قشلاق ملا، باغچله، سرتکلتو، کچل منگان، بهرام، مزره، رنگه ریزان، سردره، ، طاله جار، مازوجدار، دره زیارت سفلی و دره زیارت علیا از توابع شهرستان سقز

68

637

---

---

14

گازرسانی به مجتمع روستایی سوته سقز بصورت  c

 

8

شامل گازرسانی به روستاهای سوته، حاجی ممدان، قامیشله خورخوره، سیفه طاله، شیپانجو، قامیشله ذوالفقار، میک و سیانزار از توابع شهرستان سقز

3/49

243

---

---

15

اجرای شبکه وانشعابات پراکنده درسطح شهرستان بانه بصورت c

-

اجرای شبکه وانشعابات پراکنده درسطح شهرستان بانه

15

400

---

---

 

3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران :قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج-میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-امور قراردادها تلفن : 

   9-33783625-087

4-مهلت ومحل دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت دو هفته . اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

5-شرایط اولیه متقاضیان :

– جهت ردیف های (12و13) داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 4 و جهت مابقی ردیف ها داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته نفت وگاز جهت کلیه ردیف ها از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری - ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر- حسن سابقه-توان مالی و پشتیبانی

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب رادرارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 

پرداخت هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد                                                                          روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

 

A+ A-