شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

آگهی مزایده عمومی(شماره 1-95)
مهلت ارسال اسناد: پنجشنبه, 24 فروردین 1396 (مهلت به اتمام رسید)

 شرکت گاز استان کردستان به استناد مجوز شماره 950049 کمیسیون ماده 2 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد در نظر دارد از طریق برگزای مزایده عمومی نسبت به فروش 9 دستگاه خودرو شرکتی با مشخصات ذیل که شرایط و مشخصات دقیق آن دراسناد مزایده قید گردیده اقدام نماید.

 

ردیف

نوع خودرو

مدل

تعداد

1

وانت

1381

8

2

سواری

1389

1

 

- متقاضیان می توانند حداکثر درمدت  10 روز پس از تاریخ درج آگهی نوبت دوم جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده درساعات اداری به استثناء روزهای پنج شنبه و تعطیل به نشانی سنندج ،میدان جهاد، شرکت گاز استان کردستان ،امور قراردادها مراجعه نمایند.

 

- تضمین شرکت در مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به شماره حساب 1106044216 بانک تجارت شعبه سعدی سنندج به نام شرکت گاز استان کردستان می باشد.

 

- مهلت ارائه پیشنهادات وزمان بازگشایی پیشنهادات واصله در اسناد مزایده اعلام خواهد شده.

 

- متقاضیان درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های  9-33783625-087 تماس حاصل نمایند.

 

پرداخت هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد     

 

 

 

روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان