شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

مشروح مناقصه‌ها و مزایده‌ها

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه اجرای عملیات ابنیه و مکانیکال و مونتاژ ایستگاه C.G.S. دوم سنندج (شماره 10-95)
مهلت ارسال اسناد: سه‌شنبه, 12 بهمن 1395 (مهلت به اتمام رسید)

 شرکت گاز استان کردستان در نظر دارد به استناد قانون مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، موضوع مناقصه ذیل را طبق شرایط کلی زیرومشخصات مندرج دراسنادمناقصه ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکارواجدشرایط واگذار نماید.

 

1-نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کردستان واقع در سنندج- میدان جهاد

 

2-موضوع مناقصه :

اجرای عملیات ابنیه و مکانیکال و مونتاژ ایستگاه C.G.S. دوم سنندج شامل خاکبرداری ، محوطه سازی ،‌احداث دیوار حائل ، فونداسیون و سوله سایبان ایستگاه ، اجرای ورودی و خروجی مکانیکال ، جانمایی ایستگاه ، مونتاژ کامل ایستگاه و در صورت نیاز انجام اصلاحات لازم درآن

 

 3- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران :

قابل دانلود از سایت www.nigc-kd.ir و یا به صورت حضوری از شرکت گاز به نشانی سنندج-میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان-امور قراردادها تلفن : 9-33783625-087

 

4-مهلت ومحل تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران:

از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم به مدت دو هفته . اسناد می بایست به صورت حضوری به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان تحویل گردد.

پیمانکاران لازم است فایل PDF اسناد ارزیابی و مدارک مربوطه را نیز به همراه اسناد تحویل کارفرما نمایند.

 

6-شرایط اولیه متقاضیان :

الف – داشتن گواهینامه صلاحیت پایه حداقل 5 در رشته ابنیه

ب- داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

ج- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که امتیاز مناسب را در ارزیابی کیفی کسب نموده باشند توزیع می گردد.بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 

* پرداخت هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .  

 

                  

                                            روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان