بهینه سازی مصرف گاز

  • نام و نام خانوادگی: حامد روحی
  • تلفن تماس:31943035
  • نمابر:--
  • پست الکترونیک: behinesazi@nigc-kd.ir
  • پست سازمانی:  رئیس امور بهینه سازی مصرف گاز
A+ A-