رئیس مشترکین منطقه 1 سنندج
 • نام و نام‌خانوادگی: ایوب ناصری
 • تلفن تماس: -
 • نمابر: -
 • پست الکترونیک:
 • پست سازمانی: رئیس مشترکین منطقه 1 سنندج
شرح وظایف
 • اشتراک پذیری
 • صدور کارت اشتراک برای مشترکین .
 • نظارت برکار کنتورخوانها و بررسی قبوض حساب شده .
 • تغییر نام مشترکین ، تسویه حساب و پاسخ به استعلام دفاتر رسمی .
 • قطع و وصل جریان گاز مشترکین بنا به درخواست مشترک و یا به علت بدهی گاز بهاء .
 • پاسخگوئی مشترکین در مورد قبوض گاز بهاء نرخ گاز بها و مواردی که به واحد مشترکین مربوط میشود .
A+ A-