بهره‌برداری مرکز استان

  • نام و نام‌خانوادگی: محمدعلی جعفری
  • تلفن تماس: -
  • نمابر: -
  • پست الکترونیک: sanati@nigc-kd.ir
  • پست سازمانی: رئیس بهره برداری مرکز استان
      شرح وظایف
       - انجام کلیه فرایندهای بهره برداری وتعمیرات،  سرویس و نگهداری تمامی تأسیسات گازرسانی 
       - وصول مطالبات شرکت از فروش گاز طبیعی به مشترکین 
       - کنترل ونظارت بر کار پیمانکار 
        -پیش بینی حجم گاز مورد نیاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی برای فصول مختلف سال جهت امکان برنامه ریزی تأمین و توزیع            گاز مورد نیاز به مشترکین بدون وقفه وقطعی جریان گاز
       -   کنترل ونظارت بر فرآیندهای مرتبط با فروش و خدمات مشترکین و متقاضیان مناطق مختلف گازرسانی 
A+ A-