• نام و نام خانوادگی: اسدالله صادقی
  • تلفن تماس: 33749428
  • نمابر: 33749428
  • پست الکترونیک: ejra@nigc-kd.ir
  • پست سازمانی:رئیس اجرای طرحها
شرح وظایف اجرای طرحها
  • یکی از واحدهای تابعه معاونت مهندسی و اجراست که نظارت بر اجرای بخش عمده‌ای از فعالیت‌های شرکت را عهده‌دار می‌باشد و مسئولیت ایجاد و برقراری مصرف‌کنندگان از گاز طبیعی را فراهم می‌نماید
  • نظارت بر حسن اجرای کار در بخش لوله‌گذاری خطوط انتقال و تغذیه، شبکه توزیع و نصب انشعابات شهری و روستایی را بعد از طراحی تا زمانی که پروژه به بهره‌برداری تحویل داده می‌شده بر عهده این واحد می‌باشد سایر فعالیت‌های واحد به شرح زیر می‌باشد
  •  هماهنگی با ادارات و ارگان‌های ذیربط و اخذ مجوزهای لازم جهت انجام حفاری در معابر شهری و روستایی، و پیگیری امور تحصیل اراضی واقع در مسیر خطوط تغذیه و انتقال و زمین ایستگاه‌های تقلیل فشار
  •  بررسی و پیگیری صورتجلسات تحویل زمین، تجهیز کارگاه پیمانکار و تنظیم برنامه زمانبندی اجرای کار و مطابقت پیشرفت عملیات فیزیکی نسبت به برنامه تفضیلی و بررسی مصالح مورد نیاز و مصرفی پروژه، و کنترل احجام عملیات مکانیکی و خاکی پروژه‌ها
  •  تهیه و بررسی نقشه‌های ازبیلت خطوط و شبکه‌های گازرسانی اجرا شده و تحویل به واحد بهره‌برداری در زمان راه‌اندازی پروژه
  
A+ A-