• نام و نام خانوادگی: شهرام مقبل
  • تلفن تماس: 33783617
  • نمابر: 33783617
  • پست الکترونیک: mohandesi@nigc-kd.ir
  • پست سازمانی:رئیس امور مهندسی واجرای طرحها

شرح وظایف: 
معاونت مهندسی و اجرای طرح‌ها به عنوان نماینده کارفرما در اجرای بیشترین و بزرگترین طرح‌های گازرسانی و مهندسی شرکت مسئولیت نظارت بر بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌های ریالی را بر عهده دارد مسئولیت همه جانبه و پاسخ‌گویی مرتبط با فعالیت واحدهای تابعه که در شرکت پیش‌بینی شده، اجرای مقررات، روش‌ها، مصوبات، اهداف، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، سیاست‌های کلی شرکت، چگونگی و قابلیت اجرای آن‌ها را تعیین و برای حصول آن‌ها با سازماندهی، برنامه‌ریزی و ابلاغ دستورالعمل‌ها و ارائه طریق به مسئولین واحدهای زیرمجموعه، اجرای وظایف را تبیین و تعیین نموده و بر حسن اجرای آن در قالب برنامه‌های زمانی کنترل و نظارت و هدایت می‌نماید. در عملکرد مسئولین و روند کیفی و کمی برنامه‌ها و امور مربوطه مطالعه و تجزیه و تحلیل مشکلات، تنگناها و عوامل بازدارنده را شناسایی و برای رفع آن‌ها راهکارهای مناسب انتخاب و ارائه می‌نماید.
A+ A-