اداره گاز شهرستان بیجار

رئیس اداره گاز شهرستان بیجار
 • نام و نام خانوادگی: حامد روحی
 • تلفن تماس: -
 • داخلی: -
 • نمابر: -
 • پست الکترونیک: -
 • تاریخ تولد: -
 • محل تولد: -
 • پست سازمانی:  سرپرست اداره گاز بیجار
 • تحصیلات:  لیسانس
 • رشته:  مهندسی مکانیک
 • دانشگاه: -
 • سوابق کاری: 10 سال
 • اهم سوابق شغلی:
  • تکنسین تعمیرات و وسایل گازرسانی
  • ناظر ارشد نصب انشعابات و تجهیزات
  • رئیس بهره برداری و تعمیرات
  • رئیس ادهره گاز برده رشه