برنامه ریزی و کنترل

شهاب علیدی
 • نام و نام خانوادگی: شهاب علیدی
 • تلفن تماس: -
 • داخلی: -
 • نمابر: -
 • پست الکترونیک: barnamerizi@nigc-kd.ir
 • تاریخ تولد: -
 • محل تولد: -
 • پست سازمانی: رئیس برنامه‌ریزی و کنترل
 • مقطع تحصیلی: لیسانس
 • رشته: مهندسی صنایع
 • دانشگاه: بوعلی
 • سوابق کاری: 16 سال
 • اهم سوابق شغلی:

  مهندس برنامه‌ریزی و کنترل تعمیرات

  متصدی برنامه‌ریزی و کنترل تعمیرات

شرح وظایف واحد برنامه ریزی
 • امکان سنجی پروژه‌های گازرسانی
 • کنترل پیشرفت پروژه‌های گازرسانی
 •  تنظیم بودجه‌های سرمایه‌ای
 •  کنترل هزینه‌ها و بودجه‌های سرمایه‌ای و جاری
 •  تهیه گزارشات گاز استان
 •  کنترل فعالیت‌های مربوط به امورفنی و ایمنی
 • هماهنگی باسایر واحدها جهت برنامه‌ریزی امور سالیانه
 • برنامه‌ریزی و کنترل تعمیرات سالیانه
 • تهیه و تدوین برنامه‌های سالیانه و آتی شرکت در بخش بودجه‌ای، عملکردی و غیره
 • ارائه گزارش تحلیلی از وضعیت بخش‌های مختلف شرکت براساس آمار عملکرد ماهانه واصله
 • تسهیل فرآیندهای عملکرد درون و برون واحدی و مکانیزاسیون امور در راستای صرفه‌جویی در منابع و افزایش دقت
 • پاسخ مکاتبات وارده
 • مبادله موافقت‌نامه بودجه‌های سرمایه‌ای سالانه
 • پیش‌بینی بودجه‌های جاری سالانه، ارسال موارد به ستاد و پیگیری اصلاحیه بودجه‌های مورد نیاز