برنامه‌ریزی

سیروس علیرمائی
 • نام و نام خانوادگی: سیروس علیرمائی
 • تلفن تماس: -
 • نمابر: -
 • پست الکترونیک: barnamerizi@nigc-kd.ir
 • پست سازمانی: رئیس برنامه‌ریزی 

شرح وظایف واحد برنامه‌ریزی
 • امکان‌سنجی پروژه‌های گازرسانی
 • کنترل پیشرفت پروژه‌های گازرسانی
 • تنظیم بودجه‌های سرمایه‌ای
 • کنترل هزینه‌ها و بودجه‌های سرمایه‌ای و جاری
 • تهیه گزارشات گاز استان
 • کنترل فعالیت‌های مربوط به امور فنی و ایمنی
 • هماهنگی باسایر واحدها جهت برنامه‌ریزی امور سالیانه
 • برنامه‌ریزی و کنترل تعمیرات سالیانه
 • تهیه و تدوین برنامه‌های سالیانه و آتی شرکت در بخش بودجه‌ای، عملکردی و غیره
 • ارائه گزارش تحلیلی از وضعیت بخش‌های مختلف شرکت براساس آمار عملکرد ماهانه واصله
 • تسهیل فرآیندهای عملکرد درون و برون واحدی و مکانیزاسیون امور در راستای صرفه‌جویی در منابع و افزایش دقت
 • پاسخ مکاتبات وارده
 • مبادله موافقت‌نامه بودجه‌های سرمایه‌ای سالانه
 • پیش‌بینی بودجه‌های جاری سالانه، ارسال موارد به ستاد و پیگیری اصلاحیه بودجه‌های موردنیاز
A+ A-